Genomed: niższe przychody i niższa strata w I kwartale 2013

0
885


Spółka Genomed S.A. osiągnęła w I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 296 081,77 zł. W tym okresie spółka zanotowała też stratę netto o wartości 38 617,19 zł.

Przychody te były niższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2012, kiedy to miały one wartość 1 320 766,08 zł. Strata również była niższa, ponieważ rok wcześniej jej wartość wyniosła 162 074,99 zł.

Spółka poinformowała w komentarzu do wyników, że strata jest wynikiem intensywnego zaangażowania w rozwój i wprowadzanie do oferty nowych technologii diagnostycznych.

W wynikach za pierwszy kwartał 2013 odnotowano natomiast ponad trzydziestoprocentowy wzrost majątku spółki w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego suma aktywów wzrosła o prawie 1,5 mln zł.

W I kwartale 2013 roku spółka skupiała się na rozwoju oferty usługowej w zakresie analizy genomowej w zastosowaniu diagnostycznym. Podjęty został również szereg działań służących umocnieniu pozycji na rynku krajowym oraz wprowadzeniu usług z zakresu biotechnologii medycznej,na obszar międzynarodowy.

Z początkiem pierwszego kwartału 2013 roku spółka takżę rozpoczęła realizację projektu w ramach programu „Innotech” w ścieżce programowej IN-TECH pt.: „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej”. Projekt realizowany będzie w latach 2013-2015 przez konsorcjum Polgenom, którego liderem jest Genomed. W skład konsorcjum wchodzą także: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz firma informatyczna 24 Godziny Sp.z o.o. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi4.648.937,00 złotych. Celem projektu jest uzyskanie polskiej referencyjnej bazy genomowej do zastosowań komercyjnych, która uławiać będzie diagnozowanie chorób genetycznych w Polsce oraz przyczyni się do rozwoju spersonalizowanych terapii.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące m.in. rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.