Genomed: nowe badania w ramach diagnostyki onkologicznej

0
494

Spółka Genomed S.A. dzięki realizacji projektu unijnego rozszerzy swoją ofertę diagnostyczną, związaną z diagnostyką onkologiczną i profilaktyką nowotworową, wprowadzając nowe badania.

Będą to badania w kierunku genetycznego podłoża nowotworu piersi, wykonywane zarówno z materiału utrwalonego (klasycznej biopsji guza), jak i z krwi pacjentki (płynna biopsja).

Projekt unijny, który Genomed realizował, został zakończony 31 grudnia 2018 roku. Był to projekt pt. „Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych – płynnej biopsji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu opracowano panel diagnostyczny, oparty na technologii NGS, dla pacjentów onkologicznych, zarówno oparty na wolnokrążącym, pozakomórkowym DNA (cfDNA), jak i DNA pochodzącym z tkanki nowotworowej.

Potwierdzono możliwość wykorzystania biomarkera, jakim jest wolny nowotworowy DNA, do monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.

Czytaj: Genomed: zmiany w zarządzie spółki>>>

Zmodyfikowano i ulepszono metodykę analizy potencjalnego ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, na podstawie sekwencjonowania całogenomowego.

Powstała platforma internetowa, prezentująca metodę płynnej biospsji i możliwości terapeutyczne, które stwarza wykonanie tego badania oraz umożliwiająca dostęp ekspertów do uzyskanych danych.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

Udziałowcem Genomed jest Diagnostyka, która posiada 39,55 procenta akcji spółki (26,25 procenta głosów na WZA).