Genomed: nowe laboratorium wykonujące test Nifty

0
706


Spółka Genomed poinformowała, że 22 czerwca 2015 roku zakończony został z sukcesem transfer technologii nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego Nifty i uruchomiona została działalność komercyjna nowego laboratorium, wykonującego te badania.

Dzięki zawartej z BGI Europe A/S umowie o współpracy i dokonanym na jej podstawie transferze technologii, spółka może wykonywać badanie Nifty w całości w Polsce, we własnym, wysokoprzepustowym laboratorium o najwyższej klasie czystości. Nowe laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszy zestaw sprzętu, umożliwiający wykonywanie na dużą skalę badań opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS).

Genomed S.A. uzyskała wyłączność na wykonywanie i oferowanie badania Nifty na terytorium naszego kraju oraz Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Planowane przychody z wykonywania tego badania na najbliższe 3 lata wyniosą ponad 15 mln złotych. Zawarta umowa zapewnia dalszą współpracę przy rozwoju testu NIfty.

Według informacji spółki, wartość światowego rynku nieinwazyjnych, prenatalnych badań genetycznych, szacowana na 530 mln USD w 2013 roku, osiągnie 1,97 mld USD w 2020 roku.

Nifty jest najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym testem prenatalnym na świecie, dostępnym obecnie w 10 krajach Europy, o wysokim potencjale wzrostu sprzedaży w Polsce w związku z obserwowanym opóźnianiem macierzyństwa i wynikającym z tego wzrastającym ryzykiem nieprawidłowości chromosomowych płodu.

W czerwcu 2015 roku badanie Nifty uzyskało europejski certyfikat EC Certificate – Full Quality Assurance, potwierdzający spełnienie wymagań dyrektywy 98/79/EC, dotyczącej wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.