Genomed: poprawa wyników finansowych w I kwartale 2014

0
854


Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2014 roku spółki Genomed wyniosły 1.673 tys. zł i były o prawie 30 procent wyższe od przychodów osiągniętych w roku poprzednim w tym samym okresie. Spółka zamknęła I kwartał zyskiem na poziomie 129 tysięcy złotych, co jest lepszym wynikiem w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

W I kwartale roku 2013 przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 1 296 081,77 zł, w tym czasie spółka zanotowała także 38 617,19 zł straty.

Dodatnie wyniki finansowe w I kwartale 2014 miały również wpływ na wzrost sumy bilansowej spółki o prawie 200 tysięcy złotych w porównaniu do I kwartału roku 2013.

Według komentarza zarządu spółki zysk netto, a w szczególności wysoka EBITdA za I kwartał 2014 roku na poziomie 337 tysięcy złotych, jest dużym sukcesem przy intensywnie prowadzonych w tym okresie pracach badawczo-rozwojowych i związanych z nimi kosztach, szczególnie dotyczących realizacji projektu Innotech, zmierzającego do stworzenia polskiej, referencyjnej bazy genomowej dla medycyny spersonalizowanej.

Na wzrost przychodów i dodatni wynik spółki w pierwszym kwartale 2014 miała wpływ przede wszystkim realizacja szeregu umów na zaawansowane technologicznie, innowacyjne usługi sekwencjonowania genomowego (w tym szczególnie analizy genomów mikroorganizmów ważnych z punktu widzenia biotechnologii).

Do najważniejszych wydarzeń dla spółki w I kwartale 2014 roku zaliczyć można  podpisanie umów z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie świadczeń z zakresu biologii molekularnej o wartości 265 tys. zł oraz podpisanie umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN na usługi sekwencjonowania genomów kukurydzy.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.