Genomed: projekt badawczy dofinansowany z funduszy unijnych

0
790


Spółka Genomed, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną, otrzyma dofinansowanie projektu pod nazwą „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej”. Całkowity koszt projektu wynosi 4 274 555 zł. Wielkość dofinansowania to 2 750 730 zł (69,8%).

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe i odpowiedź na leki.

Projekt „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej” będzie znaczącym rozwinięciem projektu badawczo-rozwojowego spółki, dotyczącego zastosowania technologii sekwencjonowania pełnych genomów w diagnostyce medycznej, którego część wdrożeniowa kontynuowana jest w 2012 roku.

W perspektywie 5-6 lat firma planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. W perspektywie 2-3 lat planuje także wejście na rynek główny GPW. W maju 2011 roku Genomed S.A. zadebiutował na NewConnect.