Genomed realizuje projekt unijny o wartości 3,2 mln zł

0
937

Spółka Genomed S.A. otrzymała dofinansowania na realizację projektu dotyczącego opracowania metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 2.071.459,95 zł. Całkowity koszt projektu brutto to 3.231.880,75 zł.

Projekt dotyczy opracowania metody diagnostyki opartej na płynnej biopsji – analizie innowacyjnego biomarkera w postaci pozakomórkowego, nowotworowego DNA z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Opracowane przez Genomed badania umożliwią monitorowanie przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia a także wczesne wykrywanie chorób nowotworowych.

Projekt jest dofinansowany w ramach działania: Oś priorytetowa I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo-rozwojowe” dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Planowany okres realizacji projektu określono do 30 września 2018 roku.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.

Genomed wykonuje test NIFTY we własnym laboratorium. Spółka rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.