Genomed: spadek przychodów spółki

0
1021


Spółka Genomed S.A. osiągnęła za III kwartały 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 3 614 295,43 zł. W okresie tym spółka zanotowała też stratę netto o wartości 228 7272,19 zł. Przychody były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012, kiedy to wyniosły 4 170 412,16 zł. Za trzy kwartały roku 2012 spółka odnotowała stratę podobnej wysokości jak w roku bieżącym.

Spółka wyjaśnia w komunikacie, że strata jest wynikiem intensywnie prowadzonych prac nad stałym rozszerzaniem oferty, nad wprowadzeniem nowych, innowacyjnych usług, opartych na sekwencjonowaniu genomowym oraz marketingiem i promocją tych usług. Na uzyskany wynik znaczący wpływ miały też koszty prac badawczo-rozwojowych, związanych z realizacją projektów w ramach programów POIG 1.4 i Innotech, a zmierzające do wprowadzenia nowatorskich usług diagnostyczno-przesiewowych oraz do stworzenia polskiej genomowej bazy danych dla medycyny spersonalizowanej.

W trzecim kwartale 2013 roku spółka kontynuowała prace nad rozszerzaniem swojej oferty innowacyjnych usług opartych na sekwencjonowaniu genomowymi i prowadziła intensywne działania promujące sprzedaż całego zakresu usług.

W celu rozwoju sprzedaży rozszerzono ofertę usług sekwencjonowania genomowego, z którą firma wychodzi poza granice Polski. Podpisano nowe umowy na świadczenie usług genomowych na potrzeby badań naukowych  W ramach rozwoju usług diagnostycznych dla klientów indywidualnych spółka opracowała nową ofertę profilaktyczną, obejmującą pakiet badań przesiewowych dla kobiet (VIPTEST-1) oraz pakiet badań przesiewowych w kierunku predyspozycji do nowotworów (VIPTEST-2). Wprowadzono znaczne ułatwienie dostępu do badań – badania genetyczne wykonywane na materiale genetycznym wyizolowanym ze śliny, pobranej dzięki specjalnemu zestawowi „Oragene DNA”, wysłanemu na zamówienie klienta. Rozpoczęto sprzedaż nowej usługi –nieinwazyjnych badań prenatalnych, określających ryzyko wystąpienia aneuplodii płodu.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.