Genomed: umowa z Beijing Genome Institute (BGI)

0
925


Genomed, spółka zajmująca diagnostyką genetyczną, nawiązała współpracę z największym dostawcą usług genomowych na świecie, chińską firmą Beijing Genome Institute (BGI). Celem podpisanej umowy jest zwiększenie dostępności i rozszerzenie testu NIFTY oraz umożliwienie łatwiejszego do najnowszych technologii w dziedzinie diagnostyki genetycznej w naszym kraju.

Dzięki podpisaniu mowy z BGI testy NIFTY będą wykonywane w laboratorium Genomed, co skróci czas oczekiwania na wyniki. Spółka chce także tworzyć i wprowadzać nowe panele badań, zarówno w diagnostyce prenatalnej, jak i w innych działach diagnostyki.

Wzrost wartości globalnego rynku nieinwazyjnych badań prenatalnych jest oceniany na około 40 procent rocznie. W roku 2019 może wynieść 3,62 mld USD na świecie i 150 mln zł w Polsce. Obecnie w Polsce około 6 tysięcy kobiet rocznie decyduje się na inwazyjne prenatalne badania genetyczne.

Instytut BGI to jeden z największych ośrodków zajmujących się genomiką na świecie. Został założony 1999 roku z misją uczestnictwa w projekcie poznania genomu ludzkiego (Human Genome Project).  We wrześniu 2012 roku firma BGI przejęła amerykańskiego lidera innowacji w dziedzinie technologii sekwencjonowania nowej generacji – firmę Complete Genomics za kwotę 116 mln USD.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.