Genomed: umowa z PARP na dofinansowanie projektu

0
859

Spółka Genomed, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną, 23 sierpnia 2012 roku podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Całkowity budżet projektu „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej” wynosi 4.274.555,00 zł, a zatwierdzona przez PARP wysokość dofinansowania to 2.750.730,00 zł.

Realizacja projektu, która obejmuje opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, stosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe, zaplanowana jest na lata 2012-2014.

Projekt „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej” będzie znaczącym rozwinięciem projektu badawczo-rozwojowego spółki, dotyczącego zastosowania technologii sekwencjonowania pełnych genomów w diagnostyce medycznej, którego część wdrożeniowa kontynuowana jest w 2012 roku.

W perspektywie 5-6 lat firma planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. W perspektywie 2-3 lat planuje także wejście na rynek główny GPW. W maju 2011 roku Genomed S.A. zadebiutował na NewConnect. 37 procent udziałów Genomed posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny, 20 procent prezes zarządu spółki – Marek Zagulski.