Genomed: umowy z Narodowym Instytutem Leków

0
858


Genomed podpisał dwie umowy z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie, na podstawie których spółka będzie wykonywała na rzecz Instytutu świadczenia z zakresu biologii molekularnej, w tym sekwencjonowania DNA.

Umowy zostały zawarte na czas jednego roku. Łączna wartość umów wynosi 303.319,11zł brutto. Umowy stanowią kontynuację stałej, wieloletniej współpracy spółki z Narodowym Instytutem Leków, który prowadzi badania naukowe dotyczące zagrożeń dla zdrowia publicznego i dostarcza danych naukowych między innymi w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych. Współpraca z Narodowym Instytutem Leków umożliwia spółce opracowywanie nowatorskich technik stosowanych w sekwencjonowaniu DNA do celów identyfikacji drobnoustrojów i charakterystyki zakażeń szpitalnych.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące m.in. rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.