Genomed: współpraca z Grupą BGI

0
1000


Spółka Genomed poinformowała o rozpoczęciu współpracy z Grupą BGI (Beijing Genomics Institiute) – największą na świecie organizacją, świadczącą usługi sekwencjonowania i analizy genomów. BGI działa na skalę globalną, współpracując z jednostkami naukowymi, instytucjami ochrony zdrowia i przedsiębiorstwami, rozwijając technologię sekwencjonowania genomowego.

Dzięki rozpoczętej współpracy z BGI i dostępności do najnowocześniejszej aparatury o wysokiej przepustowości oraz największego na świecie zaplecza technicznego, Genomed S.A. będzie realizował usługi sekwencjonowania nowej generacji dla dużych projektów naukowych na szerszą niż obecnie skalę po obniżonych kosztach. Współpraca z BGI pozwoli na obniżanie kosztów także dla opracowywanych w laboratorium Spółki najnowszych badań genetycznych, takich jak badanie genomu pacjenta.

Nawiązana współpraca ściśle wpisuje się w misję spółki, która ukierunkowana jest na wprowadzenie technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej – nowego sektora usług związanych z ochroną zdrowia.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące m.in. rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.

Spółka osiągnęła w I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 296 081,77 zł. W tym okresie spółka zanotowała też stratę netto o wartości 38 617,19 zł.