Genomed: wzrost sprzedaży innowacyjnych usług w II kwartale 2016

0
1103


Przychody netto spółki Genomed S.A. ze sprzedaży za II kwartał 2016 roku wyniosły 3.545 tys. zł i były o 65 procent wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wynik finansowy istotny wpływ miał stały wzrost sprzedaży innowacyjnych usług opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, w tym usług diagnostycznych, a szczególnie oferty nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Koszty  działalności operacyjnej Genomed wzrosły w tym okresie tylko o 26 procent. Spółka zamknęła II kwartał zyskiem netto w wysokości 5 tys. zł oraz wynikiem EBIDTA w wysokości 214 tys. zł.

Tym samym przychody za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniosły 6.673 tys. zł a wynik netto 175 tys. zł.

W drugim kwartale 2016 roku spółka rozbudowywała sieć współpracujących placówek, oferujących nieinwazyjny genetyczny test prenatalny NIFTY. Badanie wykonywane jest już w 300 placówkach. W tym celu podpisano między innymi umowę z Centrum Medycznym Medicover.

Test NIFTY jest najbardziej znanym i najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym w Polsce i na świecie.

Genomed podpisał także szereg nowych umów związanych z usługami dla sektora naukowego, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Jedną z istotniejszych umów zawartych w II kwartale 2016 roku była trzyletnia umowa z Instytutem Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na usługi syntezy i oczyszczania oligonukleotydów.

Spółka podpisała także kolejną umowę z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie na usługi sekwencjonowania i odczytywania matryc DNA, będącą kontynuacją wieloletniej współpracy w zakresie sekwencjonowania oraz przesiewu noworodków w kierunku mukowiscydozy.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.

Genomed wykonuje test NIFTY we własnym laboratorium. Spółka rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.