Genomed: wzrost sprzedaży innowacyjnych usług

0
771


Genomed odnotował w III kwartale 2017 roku wzrost przychodów ze sprzedaży. Spółka podkreśla, że jest to efekt stałego wzrostu sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), a szczególnie oferty badań przesiewowych i profilaktycznych oraz nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Według spółki dobre wyniki finansowe to także efekt wcześniejszych działań w zakresie B+R oraz inwestycji w zespół, rozwój jego kompetencji i umiejętności a także nakładów na nowoczesny sprzęt, niezbędny do zastosowania NGS na skalę masową.

Spółka przygotowała między innymi ofertę nowego na polskim rynku testu genetycznego – SANCO Test RHD. Jest to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RHD płodu w trakcie ciąży w przypadku konfliktu serologicznego. Badanie to, tak jak test NIFTY, opiera się na analizie wolnokrążącego DNA płodowego.

Przychody netto spółki Genomed ze sprzedaży za III kwartał 2017 roku wyniosły 3 mln 882 tys. zł. Spółka zamknęła III kwartał 2017 roku zyskiem brutto w wysokości 637 tys. zł  (zysk netto wyniósł 512 tys. zł).

Narastająco od początku roku 2017 zysk brutto wyniósł 1 mln 345 tys. zł , a zysk netto – 1 mln 89 tys. zł.

W III kwartale 2017 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku 2016, przychody spółki wzrosły o 7,2 procenta przy wzroście kosztów o 1 procent. Osiągnięty zysk brutto był o 953 tys. zł wyższy niż w III kwartale 2016 roku.

Jest to kolejny kwartał, w którym spółka osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży i w konsekwencji, narastająco – dodatni wynik na sprzedaży za trzy kwartały 2017 roku.

W II kwartale 2017 roku spółka Genomed S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3.798 tys. zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 397 tys. zł.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych.

Genomed rozwija także sprzedaż badań genetycznych, głównie klientom zainteresowanym szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną.

W III kwartale 2017 roku spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego i diagnostyki medycznej, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych.