Genomed: zakończenie realizacji projektu unijnego

0
1102


Spółka Genomed zakończyła 30 września 2015 roku realizację projektu dotyczącego wykorzystania diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej. Projekt był dofinansowany z funduszy unijnych.

Projekt był realizowany w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej nr 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów. Rezultaty projektu obejmują między innymi wniosek patentowy, chroniący innowacyjną metodę diagnostyki nowotworowej, oraz zestaw paneli wielogenowych, ukierunkowanych szczególnie na ocenę predyspozycji do rozwoju chorób nowotworowych, które zostaną wdrożone w ramach oferty diagnostycznej spółki.

Spółka szacuje, że planowane przychody z tych badań pozwolą osiągnąć do końca 2018 roku dodatkowe wpływy w wysokości ponad 4 mln zł.

Genomed zajmuje się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Realizuje także projekty badawcze, dofinansowywane ze środków unijnych, dotyczące między innymi rozwoju diagnostyki spersonalizowanej. Spółka planuje uruchomić pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych. 37 procent udziałów Genomed S.A. posiada MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny.