Głowno: będzie przetarg na sprzedaż szpitala

0
869

Samorząd Miejski w Głownie planuje ogłoszenie przetargu na sprzedaż szpitala. Wkrótce rozpocznie się wycena placówki. Szpital jest od trzech lat dzierżawiony przez Wyższą Szkołę Informatyki z Łodzi. Umowa dzierżawy została podpisana na 25 lat.

WSI była jedynym oferentem podczas ogłoszonego przez samorząd przetargu. Miesięczna stawka czynszu, jaki uczelnia płaci szpitalowi, wynosi 50 tys. zł. Uczelnia jest zainteresowana zakupem obiektu, gdyż ułatwiłoby to inwestowanie i w rezultacie oferowanie szerszej gamy usług. Obecnie szpital się nie bilansuje.

Placówka w Głownie posiada 131 łóżek na sześciu oddziałach – internistycznym, chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, neonatologicznym oraz dla przewlekle chorych. Budynek placówki pochodzi z końca lat 90-tych. Oprócz leczenia szpitalnego placówka oferuje także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, prowadzi pracownie diagnostyczne – RTG, endoskopii, elektrokardiografii, USG.
Przejmując szpital uczelnia planowała między innymi otwarcie oddziału rehabilitacji, co byłoby korzystne dla studentów prowadzonego przez siebie kierunku fizjoterapia. W rezultacie jednak uczelnia zbudowała na swoim terenie w Łodzi Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii. W planach była także rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, na razie nie zrealizowana. Uczelnia sporo środków zainwestowała także w nowe wyposażenie placówki (około 12 mln zł).