Głowno: dzierżawca szpitala w sporze z samorządem

0
820


Wyższa Szkoła Informatyki z Łodzi prowadzi spór z samorządem miejskim w Głownie dotyczącym umowy dzierżawy miejscowego szpitala. Z tego powodu samorząd wstrzymał postępowanie związane ze sprzedażą placówki. Uczelnia jest jej dzierżawcą od trzech lat.

Uczelnia twierdzi, że ponieważ umowę dzierżawy podpisywała wówczas, gdy działał jeszcze SP ZOZ, obecnie gdy uległ on likwidacji, jest ona nieważna. W związku z tym nie płaci czynszu dzierżawnego. Sprawa trafiła do sądu.
Samorząd planuje ogłoszenie przetargu na sprzedaż szpitala, jednak w tym celu musi uregulować sprawę dzierżawy. Umowa z uczelnią została podpisana na 25 lat. Stawka czynszu została ustalona na 50 tysięcy złotych miesięcznie. WSI była jedynym oferentem podczas przetargu na dzierżawę ogłoszonego przez samorząd miejski kilka lat temu. Uczelnia jest również zainteresowana zakupem obiektu.

Placówka w Głownie posiada 131 łóżek na sześciu oddziałach – internistycznym, chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, neonatologicznym oraz dla przewlekle chorych. Placówka oferuje także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, prowadzi pracownie diagnostyczne – RTG, endoskopii, elektrokardiografii, USG.

Wyższa Szkoła Informatyki z Łodzi prowadzi między innymi kierunek fizjoterapia. W celu zapewnienia studentom zaplecza medycznego planowała otwarcie w szpitalu w Głownie oddziału rehabilitacji. W rezultacie jednak uczelnia zbudowała na swoim terenie w Łodzi Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii. Uczelnia miała także plany rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głownie. Inwestycje te nie są jednak na razie realizowane z powodu sporu dotyczącego dzierżawy.