GLS: inwestycja w pracownię diagnostyczną

0
1153

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna planuje w roku 2012 utworzenie pracowni radiologicznej. W dalszej perspektywie rozważana jest także inwestycja w pracownię rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Do tego celu być może zostanie wykorzystany budynek po dawnej siłowni. Jest to jednak inwestycja dopiero rozważana w przyszłości. W tej chwili Lecznica nie posiada własnej pracowni RTG, konieczne badania radiologiczne zleca innym placówkom. Na utworzenie pracowni i zakup cyfrowego aparatu RTG przeznaczone zostanie 600 tysięcy złotych. Inwestycja będzie sfinansowana z własnych środków. Również z tego źródła pochodziły środki na ocieplenie oraz na informatyzację placówki, która kosztowała 500 tysięcy złotych. W planach są dalsze inwestycje w tej dziedzinie, między innymi zakup większego serwera.

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna oferuje zarówno usługi finansowane z NFZ jak i komercyjne. Na rok 2012 posiada kontrakt z NFZ w wysokości 1 745 713,95 zł. Z tego 1 745 713,95 zł finansuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, a 473 920 zł – rehabilitację leczniczą. W ramach AOS finansowane są świadczenia nefrologiczne dla dzieci, dermatologii i wenerologii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, preluksacji, okulistyki, otolaryngologii i urologii dziecięcej, jednak środki na poradnię nefrologiczną i urologiczną dla dzieci wystarczą tylko do końca kwietnia 2012. Lecznica prowadzi też poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, z której korzysta 12 tysięcy pacjentów.

Poza kontraktem z NFZ w placówce przyjmują także specjaliści: alergolog, chirurg, chirurg dziecięcy, chirurg naczyniowy, endokrynolog, kardiolog, lekarz chorób zakaźnych, logopeda, neurochirurg, ortopeda, ortopeda – traumatolog, pediatra, psychiatra, psycholog, lekarze uprawnieni do badań na broń oraz badań kierowców. Lecznica oferuje też usługi w zakresie medycyny pracy oraz opiekuje się pacjentami niemal wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i sieci centrów medycznych. Wykonuje także badania diagnostyczne – laboratoryjne (we współpracy z Alab Laboratoria), USG, EKG, badanie słuchu, spirometrię, badania okulistyczne. Placówka opiekuje się zakładami pracy chronionej, wykonuje szczepienia a także oferuje usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych. Prowadzi też klub rekreacji, w ramach którego działa Uniwersytet III Wieku, zajęcia jogi, gimnastyki i tańca. Gorzowska Lecznica Specjalistyczna powstała w 1992 roku. Mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Piłsudskiego 1b.