GNS: inwestycja w sprzęt medyczny w Świebodzinie

0
761


Cyfrowy aparat rentgenowski to najnowsza inwestycja Nowego Szpitala w Świebodzinie. Urządzenie stanowi część wyposażenia pracowni diagnostycznej, do której w ubiegłym roku zakupiono również nowoczesny tomograf komputerowy.  Zakup RTG, którego koszt wyniósł ponad 400 tys. zł, i tomografu został sfinansowany ze środków własnych szpitala.

Dzięki inwestycji w cyfrowy aparat RTG pacjenci mogą liczyć przede wszystkim na dokładniejszą diagnozę i krótszy czas oczekiwania na wynik. Poprawi się też komfort pracy w pracowni rentgenowskiej świebodzińskiej placówki.

Urządzenie umożliwia wykonywanie w technice cyfrowej zdjęć, które przesyłane są do komputera. Obraz uzyskiwany poprzez system cyfrowy jest zdecydowanie lepszy i o wyższej jakości, niż w przypadku systemu analogowego. Dodatkowo dzięki cyfrowej obróbce, np. zbliżeniom możliwa jest diagnoza nawet drobnych urazów czy zmian w organizmie pacjenta. Zdjęcia są nagrywane na płytę CD i w takiej formie otrzymuje je pacjent. Wyniki badań archiwizowane są także w systemie szpitalnym, co ułatwia późniejszy dostęp do danych dotyczących pacjenta. Ważne są także niższe dawki promieniowania i możliwość ich monitorowania przez personel podczas badania.

– Dzięki tej inwestycji będziemy mogli wykonywać więcej badań. Automatycznie skróci się czas oczekiwania pacjentów na badanie – mówi Wiesława Cieplicka, prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie.

Szpital w Świebodzinie posiada 5 oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i urazowo ortopedycznej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny, a także Szpitalny Oddział Ratunkowy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. W sumie posiada 138 łóżek. Posiada też poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne i zespoły ratownictwa medycznego.

Grupa Nowy Szpital obejmuje trzynaście placówek zlokalizowanych w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim.