GNS: kolejny etap projektu „Najlepszy szpital Giżycko”

0
914


Kolejny etap projektu „Najlepszy szpital Giżycko, prowadzonego przez placówkę należącą do Grupy Nowy Szpital, dotyczył pracy personelu pielęgniarskiego. Na podstawie ankiet wysłanych do mieszkańców Giżycka prowadzone były warsztaty dla pracowników.

Dyskretna, troskliwa, widzi pacjenta a nie tylko kolejny przypadek – tak opisują cechy dobrej pielęgniarki, pracownicy Szpitala Giżyckiego, uczestniczący w eksperymencie „Najlepszy szpital.Giżycko”. Zbiór zasad dobrej pielęgniarki powstał podczas warsztatów, w trakcie których pracownicy szpitala w Giżycku tworzyli plan zmian w placówce oraz pomocne w jego powstawaniu materiały edukacyjne. Jednym z nich jest zbiór 10 zasad, jakie powinny przyświecać pracy pielęgniarki.

Profil dobrej pielęgniarki to odpowiedź na wyniki ankiety wśród mieszkańców Giżycka, którzy pytani o najważniejsze zmiany, jakich oczekują od personelu pielęgniarskiego wskazywali na potrzebę większej życzliwości (32 proc.) i dostępności (29 proc.).  Podczas dyskusji warsztatowych pielęgniarki podkreślały, że  ich zadaniem jest bycie kimś w rodzaju adwokata pacjenta, który między innymi  wysłucha, zapyta o zdrowie, nie każe na siebie czekać, mówi do pacjenta a nie obok niego, zawsze informuje o tym, co robi.

Wyniki ankiety pokazały również, że 27 procent mieszkańców Giżycka widzi potrzebę zapewnienia większej intymności podczas badań. Proponowane przez pielęgniarki zasady to np. zmniejszenie liczby personelu uczestniczącego w obchodzie, zachowanie powagi podczas obchodu, uprzedzanie pacjenta i prośba o jego zgodę na uczestniczenie osoby trzeciej podczas zbierania wywiadu czy wykonywania różnych badań i zabiegów pielęgnacyjnych, nie komentowanie wyglądu pacjenta, niewypowiadanie głośno na korytarzu nazwiska pacjenta, nieprzekazywanie  informacji dotyczących dolegliwości pacjenta na korytarzu.

– Większość tych zasad wydaje się oczywista. Jednak po kilku latach pracy pojawia się rutyna i często zapominamy, że mamy przed sobą przestraszonego pacjenta, który potrzebuje więcej ciepła, że nie wszystko zawsze rozumie i trzeba poświęcić mu więcej czasu. Staramy się przypominać o tych zasadach personelowi. Wiem że nie będzie łatwo zmienić utarte przyzwyczajenia, ale będziemy się starali  – mówi Ewa Kilanowska, pielęgniarka oddziałowa w Szpitalu Giżyckim. 

Eksperymentalny projekt „Najlepszy Szpital. Giżycko” ma na celu zmianę placówki w bardziej przyjazną dla pacjentów. Pierwszym etapem akcji była ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Giżycka. Jej wyniki posłużą do przygotowania planu zmian. Przebieg projektu można na bieżąco obserwować na stronie internetowej www.najlepszyszpitalgizycko.pl, na www.facebook.com/zdroweszpitale  oraz na Twitterze: @szpitalgizycko.

Placówka w Giżycku należy do Grupy Nowy Szpital, która zarządza trzynastoma placówkami działającymi w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim. Szpital w Giżycku to najmłodsza placówka w Grupie.