GNS: likwidacja oddziałów szpitalnych w Gubinie

0
999

Odrzańskiego. W Gubinie ma powstać Ambulatoryjne Centrum Obsługi Pacjenta. Obie placówki należą do Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego, który jest prowadzony przez GNS. Przyczyną zmian reorganizacyjnych był zmniejszony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne.

Sytuacja taka miała miejsce już od 2010 roku, kiedy to szpital dostał kontrakt o 20 procent niższy od tego z roku 2009, natomiast pacjentów, potrzebujących leczenia wcale nie było mniej. Stan finansów szpitala jeszcze bardziej pogorszył się po konkursie na ratownictwo medyczne, rozstrzygniętym przez NFZ negatywnie dla szpitala. Szpital stracił przychody z ratownictwa. Zostały natomiast koszty – przede wszystkim związane z wynagrodzeniem pracowników ratownictwa.

Najważniejszym celem zrealizowanej restrukturyzacji było uratowanie szpitala przed bankructwem. Przeanalizowano różne warianty programów naprawczych. Jedynym dającym szansę szpitala był ten, który zakładał koncentrację wszystkich oddziałów. Warunki techniczne tej operacji spełniały tylko budynki szpitalne w Krośnie Odrzańskim. Przeniesienie jednostek nastąpiło pod koniec stycznia 2012 roku. Decyzja ta wywołała falę protestów.

Z Gubina do Krosna Odrzańskiego przeniesiono oddział chirurgiczny, położniczo-ginekologiczno-neonatologiczny, OIOM i blok operacyjny), a Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Krosna Odrzańskiego do Gubina. Pierwotnie oddział dziecięcy miał pozostać w Gubinie, jednak rezygnację złożyła jego ordynator. W takich okolicznościach, konieczne było natychmiastowe przeniesienie oddziału do Krosna Odrzańskiego. Gdyby to nie nastąpiło, NFZ mógłby wypowiedzieć kontrakt, a to oznaczałoby, że oddziału pediatrycznego w powiecie w ogóle nie będzie.

Jak zapewniają przedstawiciele Grupy Nowy Szpital mimo zmian organizacyjnych w pracy szpitala mieszkańcy Gubina mają zabezpieczony całodobowy dostęp do pomocy medycznej. W jednym z budynków szpitala przyjmują lekarze rodzinni (w ramach podstawowej opieki zdrowotnej), a po 18 i w święta: mieszkańcy Gubina i okolic mogą w szpitalu skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej (zarówno stacjonarnej jak i wyjazdowej). Całodobowo zabezpieczony jest również wewnętrzny transport medyczny (między Gubinem a Krosnem Odrzańskim) i w razie potrzeby pacjenci z Gubina są przewożeni na oddziały szpitalne do Krosna Odrzańskiego. W Gubinie w szpitalu działają również 4 poradnie specjalistyczne: ginekologiczno-położnicza, diabetologiczna, neurologiczna i otolaryngologiczna. Działalność tę uzupełniają trzy pracownie diagnostyczne: pracownia RTG, USG oraz punkt pobrań pracowni diagnostyki laboratoryjnej.

Przeniesienie oddziałów do Krosna Odrzańskiego to początek zmian w placówkach. W Gubinie tworzy się Ambulatoryjne Centrum Obsługi Pacjenta.
– Prowadzimy rozmowy z NFZ dotyczące uruchomienia poradni chirurgicznej. Wyposażamy ją w dodatkowy sprzęt. Takiej poradni w Gubinie do tej pory nie było, a jej uruchomienie jest bardzo ważne z punktu widzenia potrzeb pacjentów – mówi Artur Malejka, prezes Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego.
Ponadto budynek A w Gubinie, który w tej chwili jest wyłączony z użytku, będzie przygotowywany do uruchomienia stacji dializ. Szpital chce także odzyskać kontrakt na ratownictwo medyczne.