GNS: nowa pracownia w szpitalu w Olkuszu

0
936

Nowy Szpital w Olkuszu utworzył nową pracownię mammograficzną. Pierwsze pacjentki skorzystały już z badań. Pracownia zlokalizowana jest w wyremontowanym pomieszczeniu na parterze głównego budynku szpitala w pobliżu innych pracowni diagnostyki obrazowej: TK, USG, RTG.

Mammografia to nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich. Badanie to jest uznawane za bezpieczną i efektywną metodę wykrywania raka piersi oraz oceny innych zmian w piersiach. Dotychczas pacjentki z Olkusza, u których trzeba było wykonać takie badanie musiały korzystać z innych placówek. Obecnie takie badanie będzie wykonywane na miejscu. W przypadku konieczności pogłębienia diagnostyki pacjentki mają również możliwość wykonania w olkuskiej placówce USG, biopsji cienko i gruboigłowej z badaniem cytologicznym i histopatologicznym oraz badań immunohistochemicznych czy oznaczenia receptorów.

Pracownia będzie wykonywała na razie badania pacjentkom, na podstawie skierowania z działających przy szpitalu poradni specjalistycznych: ginekologicznej, onkologicznej czy poradni chorób piersi. Szpital zamierza przystąpić do programu badań piersi finansowanych przez NFZ.

Nowy Szpital w Olkuszu planuje przeznaczyć w najbliższych latach 10 mln zł w modernizację. Placówka otrzymała 7,8 mln zł dotacji z funduszy unijnych, między innymi na budowę nowego bloku operacyjnego oraz zakup nowego sprzętu medycznego. Modernizacja ma dotyczyć także bloku porodowego i odcinka położniczego, a także poradni specjalistycznych.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek zlokalizowanych na terenie czterech województw. Wszystkie zakwalifikowały się do sieci szpitali. Szpital w Olkuszu został zakwalifikowany do II poziomu szpitali, natomiast do I poziomu placówki w Kostrzynie, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Skwierzynie i Szprotawie.