GNS: nowe zabiegi w szpitalu w Świebodzinie

0
804


Nowy Szpital w Świebodzinie wzbogacił zakres oferowanych usług o zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dzięki zwiększeniu kontraktu z NFZ zabiegi dostępne są w ramach środków przekazywanych z Funduszu na działalność oddziału chirurgicznego.

Na oddziale chirurgicznym placówki wykonywane są operacje związane z leczeniem deformacji w obrębie stopy i stawu skokowego, leczenie zmian zwyrodnieniowych w obrębie stopy i stawu skokowego, leczenie zespołów ucisku nerwów obwodowych (tzw. neuropatii), leczenie zmian przeciążeniowych w obrębie narządu ruchu (tzw. entezopatii) oraz usuwanie łagodnych zmian w obrębie narządu ruchu.

Zapleczem dla realizacji wszystkich procedur jest funkcjonująca w szpitalu poradnia chirurgii ogólnej, która zapewnia prawidłową oraz kompleksową diagnostykę przedoperacyjną, a także pooperacyjną kontrolę.

Szpital w Świebodzinie prowadzi 5 oddziałów, 7 poradni specjalistycznych, 6 pracowni diagnostycznych, opiekę długoterminową, nocną i świąteczną pomoc lekarską oraz ratownictwo medyczne.

Cały kontrakt placówki na rok 2014 ma wartość 21 059 312,04 zł. Na leczenie szpitalne przeznaczone jest 13 929 932, 64 zł.

Placówka należy do Grupy Nowy Szpital, która obejmuje 13 placówek, działających w województwach:  lubuskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim.