GNS: Polacy boją się prywatyzacji szpitali

0
864

Raport „Dlaczego Polacy boją się prywatyzacji“ wskazuje, że Polacy niechętnie patrzą na prywatyzację szpitali. Aż 65 procent respondentów pytanych, czy prywatyzacja jest zmianą korzystną dla pacjenta udzieliło odpowiedzi: „Zdecydowanie nie” i „Raczej nie”. 20 procent badanych stwierdziło, że prywatyzacja szpitala jest zjawiskiem korzystnym.

Natomiast 15 procent ankietowanych otwarcie zadeklarowało, że nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Tak wynika z raportu zrealizowanego przez PBS na zlecenie Grupy Nowy Szpital.

Wyniki przedstawione w raporcie wskazują też na największe obawy pacjentów. Na pytanie o zmiany, które ich zdaniem mogą zajść po przeprowadzeniu prywatyzacji szpitala, większość (62 procent) badanych uznało, że „skutkiem ubocznym” prywatyzacji będzie podniesienie kosztów leczenia. Nieco mniej (38 procent) badanych obawia się trudniejszego dostępu do leczenia, 28 procent spodziewa się mniejszej liczby miejsc w szpitalu, zaś 23 procent – zamykania oddziałów.

Większość Polaków nie chce też, aby szpital publiczny w ich okolicy został sprywatyzowany. Aż 75 procent badanych na pytanie „Czy chciałby Pan/Pani, żeby Pana/Pani najbliższy szpital publiczny został sprywatyzowany? odpowiedziało: „Zdecydowanie nie” lub „Raczej nie”. Jednocześnie tylko 16 procent badanych pozytywnie oceniałoby pomysł  sprywatyzowania pobliskiego szpitala.

– Po 22 latach mamy za sobą mnóstwo doświadczeń, na podstawie których można budować dobrą politykę zdrowotną. Dobrym pomysłem było wprowadzenie instytucji lekarza rodzinnego. Lepiej radzą sobie prywatne przychodnie niż ich publiczni poprzednicy. Rzadziej zadłużają się szpitale przekształcone w spółki niż samodzielne publiczne ZOZ-y. Lepiej radzą sobie sprywatyzowane szpitale od publicznych spółek. Trzeba odsunąć gry polityczne od tematu ochrony zdrowia i nieustannie edukować ludzi – mówi Adam Roślewski, współwłaściciel i szef Rady Nadzorczej Grupy Nowy Szpital, największej w Polsce sieci szpitali.

Raport dotyczący prywatyzacji szpitali opracowano w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone w grudniu 2013 roku przez PBS na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, losowej próbie 1090 dorosłych mieszkańców Polski. Raport „Dlaczego Polacy boją się prywatyzacji“ dostępny jest na stronie www.nowyszpital.pl.