GNS: Polacy nie wiedzą jak zorganizowana jest służba zdrowia

0
905

Ponad 80 procent Polaków nie wie, do kogo należą szpitale publiczne w naszym kraju – wynika z badań przedstawionych w raporcie „Zdrowe Szpitale” przygotowanym przez Grupę Nowy Szpital na podstawie badań zrealizowanych przez PBS.

Z raportu wynika też, że na przykład 65 procent dorosłych Polaków nie wie lub nie ma pewności, na czym polega prywatyzacja szpitala. Spora część myli ten termin z komercjalizacją, a ponad 18 procent deklaruje otwarcie, że w ogóle nie wie, co oznaczają oba te pojęcia.

– Polacy są zagubieni w systemie opieki zdrowotnej, który w ich percepcji jest bardzo skompliko¬wany. Brak wiedzy skutkuje negatywnymi postawami społeczeństwa. Wciąż uczymy się demokracji, wolnego rynku i odpowiedzialności, jednak dziś niewiedza i niedostatek edu¬kacji społecznej powoduje, że Polacy w sporej części wolą dać upust frustracji niż naprawiać swój kraj. Dlatego uważam, że trzeba odsunąć gry polityczne od przekazu i nieustannie edukować ludzi oraz odważyć się pokazywać, co jest dobre, a co złe. – mówi Adam Roślewski, współwłaściciel Grupy Nowy Szpital, największej w Polsce sieci szpitali i szef jej Rady Nadzorczej.

Na pytanie o to, kto jest właścicielem szpitali w Polsce większość respondentów biorących udział w badaniu Grupy Nowy Szpital nie potrafi odpowiedzieć. Władze lokalne (właściciel zdecydowanej większości szpitali publicznych w Polsce) wskazało jedynie 18,5 procent badanych. Aż 34,9 procent Polaków uważa jednocześnie, że właścicielem szpitali jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Równie dużo, bo aż 30,9 procent badanych stwierdziło, że podmiotem, do którego należą szpitale w Polsce, jest Ministerstwo Zdrowia.

– Konieczna jest zmiana sposobu debaty o służbie zdrowia. Powinniśmy rozmawiać o prawach pacjenta, o działaniu systemu oraz o tym, że pieniądze pochodzą z naszych kieszeni, dlatego to my powinniśmy decydować, gdzie chcemy się leczyć, a tym samym – gdzie trafią nasze pieniądze. Martwi fakt, że prawie 20 procent Polaków myśli, że komercjalizacja to sprzedanie szpitala. Powinni¬śmy więc włożyć wiele wysiłku w edukację dotyczącą funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. – komentuje Marcin Szulwiński, Prezes Grupy Nowy Szpital.

To właśnie potrzeba edukacji społeczeństwa rodzi się jako najważniejszy wniosek z przygotowanego raportu. Jego celem jest stworzenie impulsu do rozpoczęcia ogólnopolskiej dyskusji na temat jakości służby zdrowia, jak również wiedzy i świadomości Polaków o tym, jak może i powinna ona funkcjonować.

Raport opracowano w oparciu o badania opinii społecznej przeprowadzone w maju 2013 roku przez PBS DGA na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, losowej próbie 1090 dorosłych mieszkańców Polski. Dokument będzie udostępniony bezpłatnie na stronie www.nowyszpital.pl

Grupa Nowy Szpital prowadzi 13 szpitali, które obejmują kompleksową opiekę medyczną ponad 650 tysięcy mieszkań¬ców województw: lubuskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wszystkie szpitale Grupy Nowy Szpital świadczą usługi w ramach kontrak¬tów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach Grupy działa również ratownictwo medyczne, poradnie specjalistyczne, przychodnie ogólne, gabinety medycyny szkolnej oraz oddziały terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.