GNS: szpital w Krośnie wystąpił o rozwiązanie umów z NFZ

0
1150

W związku z odrzuceniem przez Starostę Powiatu Krośnieńskiego propozycji w sprawie przejęcia szpitala w Krośnie, zarząd szpitala zwrócił się 14 listopada 2016 roku do Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze o rozwiązanie obecnych umów z NFZ.

„Działania Starosty doprowadziły do całkowitego paraliżu szpitala i uniemożliwiły jego działalność. Nie doszłoby do tej dramatycznej dla pacjentów i wszystkich mieszkańców Powiatu sytuacji, gdyby Starosta zgodnie ze swoimi deklaracjami już w sierpniu przejął szpital. Od momentu, kiedy w sierpniu 2016. Starosta ogłosił “Oddajcie nam szpital” dążyliśmy do tego, by natychmiast przekazać szpital, czy to powiatowi, czy innemu podmiotowi wskazanemu przez Powiat. Pomimo naszych apeli i chęci współpracy, starostwo nie podejmowało tematu. Od sierpnia 2016 nie doszło do żadnej konkretnej rozmowy na temat przejęcia szpitala” – oświadcza Grupa Nowy Szpital.

GNS przedstawił staroście możliwość przejęcia szpitala w formule zakupu przedsiębiorstwa. Taka forma przejęcia odbywa się pod nadzorem sądu i chroni podmiot, który przejmuje szpital przed roszczeniami wierzycieli. Po przeprowadzaniu odpowiednich procedur – zarejestrowaniu podmiotu, przejęciu kontraktu, możliwe byłoby pełniejsze uruchomienie oddziałów.  Starosta odrzucił również tę propozycję.

Grupa Nowy Szpital przejęła szpital w Krośnie 1 stycznia 2010 roku. Pomimo obietnic, że tak się nie stanie, NFZ zmniejszył kontrakt szpitala o 25 procent. Szpital stracił również kontrakt na ratownictwo, co obniżyło potencjał placówki. Umowa z powiatem dawała Grupie prawo ograniczenia działalności medycznej z powodu obniżenia finansowania przez NFZ. Nigdy nie skorzystano z tej możliwości – przez cały czas trwania umowy szpital zapewniał dostęp do leczenia w pełnym zakresie. Wszystkie problemy były rozwiązywane na bieżąco, a zarząd podejmował działania, aby dostosować koszty funkcjonowania do poziomu kontraktu z NFZ.

Grupa wyjaśnia, że razem z procesem restrukturyzacji pojawiły się głosy, że w szpitalu źle się dzieje. Oświadczenie starosty o oddaniu szpitala spowodowało, że pracownicy, lekarze poczuli dużą niepewność, co do przyszłości szpitala i zaczęli szukać nowych zajęć. Wypełnienie grafików dyżurów stało się bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Zdarzały się sytuacje, że lekarze rezygnowali z pracy z dnia na dzień.

Z tego powodu od listopada 2016 szpital zawiesił działalność.

„Chcieliśmy prowadzić ten szpital. Niestety w konsekwencji działań, jakie podejmował Starosta stało się to niemożliwe. Przyszedł czas, żeby Starosta zrealizował swoje zapowiedzi i przejął odpowiedzialność za funkcjonowanie placówki” – czytamy w oświadczeniu Grupy Nowy Szpital.

Grupa Nowy Szpital prowadzi, razem ze szpitalem w Krośnie, trzynaście placówek zlokalizowanych w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim.