GNS: szpital w Świeciu z nowym sprzętem od WOŚP

0
842


Oddział noworodkowy Nowego Szpitala w Świeciu otrzymał sprzęt medyczny z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nowy inkubator, stanowisko do resuscytacji noworodków oraz inne akcesoria służą już małym pacjentom placówki. Łączna wartość sprzętu medycznego, jaki przekazała WOŚP do Nowego Szpitala w Świeciu to ponad 100 tys. zł.

Szpital otrzymał z fundacji stanowisko do resuscytacji noworodka, lampę zabiegową, aparat ambu, wagę zewnętrzna do ważenia noworodków, pulsoksymetr (2 sztuki), zintegrowany ssak, inkubator zamknięty wyposażony w czujniki temperatury i wagę, zestaw akcesoriów do pozycjonowania noworodka oraz miernik bilirubiny (bilirubinometr).

Nowoczesny sprzęt uzupełni wyposażenie oddziału noworodkowego i zwiększy zakres pomocy dla dzieci.
– Na oddziale jest już jeden inkubator, jednak dodatkowy inkubator, wyposażony w wagę przyda się dla dzieci, które urodziły się zbyt wcześnie – mówi Ewa Krzyżanowska, pielęgniarka koordynująca na oddziale neonatologicznym. Personel cieszy się również z nowoczesnego aparatu do resuscytacji. Taki aparat jest niezbędny w przypadku dzieci, których życie jest zagrożone. 

Nowy Szpital w Świeciu jako jedna z dwóch placówek powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim zatrudnia w pełnym wymiarze lekarza specjalistę neonatologa. To rzadkość w placówkach oddalonych od większych ośrodków. Świecki oddział neonatologii ma I stopień referencyjności, który pozwala na diagnozowanie i hospitalizację donoszonego noworodka, leczenie żółtaczek okresu noworodkowego i prowadzenia wcześniaków wydolnych oddechowo. Oddział wykonuje przesiewowe badanie słuchu, badania w kierunku fenyloketonurii i mukowiscydozy oraz obowiązkowe szczepienia ochronne. Noworodki chore wymagające szerszej diagnostyki lub opieki medycznej przekazywane są do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności. Oddział pracuje w systemie rooming-in. Na oddziale jest 12 łóżek, wszystkie dla mam z dziećmi.

Nowy Szpital w Świeciu jest jedną z trzynastu placówek wchodzących obecnie w skład Grupy Nowy Szpital. Od 2005 roku, kiedy powstał Nowy Szpital w Świeciu, wzrosła liczba szpitalnych oddziałów (z 10  do 15) i poradni specjalistycznych (z 13 do  23). Większy niż w 2005 roku kontrakt pozwala na finansowanie szerszego zakresu usług medycznych.