GNS: w Świeciu powstaje nowy SOR

0
692

W szpitalu w Świeciu, należącym do Grupy Nowy Szpital, trwa rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Gotowe są już konstrukcje budynku, w którym znajdą się dwa nowe pomieszczenia. Powstaje również drugi budynek,  do którego zostanie przeniesiona sala obserwacyjna.

Oddział ratunkowy w Świeciu, rocznie przyjmuje ponad 13,7 tysiąca pacjentów. Obecny SOR, działający na parterze głównego budynku szpitala, trudno było dostosować zarówno do oczekiwań pacjentów, jak i obowiązujących przepisów. Stąd decyzja zarządu o dobudowaniu nowych pomieszczeń i powiększeniu całego oddziału.

Przy obecnym oddziale SOR od strony starego lądowiska powstają dwa nowe pomieszczenia, w jednym z nich znajdzie się nowa sala resuscytacyjno-zabiegowa. Gotowa jest już konstrukcja budynku. Z drugiej strony budynku szpitala powstaje nowa sala obserwacyjna SOR.

Powstające budynki wykonane zostaną w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi z bloczków silikatowych. Budynki zostaną ocieplone i wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje, między innymi wentylacji, gazów medycznych, tele-audio.  Integralną częścią projektu jest również budowa drogi dojazdowej do oddziału.

Modernizacja obejmie cały oddział, powiększony zostanie obszar udzielania pomocy pacjentom z urazami kostnymi. Część obecnych pomieszczeń zostanie przeznaczona na większą niż obecnie poczekalnię i miejsce do rejestracji i segregacji pacjentów. Powiększony oddział ratunkowy będzie w pełni odpowiadał wymaganiom określonym przez ministerstwo zdrowia a przede wszystkim będzie bardziej komfortowy dla pacjentów.

SOR zostanie wyposażony również w nowy sprzęt do ratowania życia i zdrowia pacjentów. W planie zakupów znajdują się aparaty do znieczulania, USG, kardiomonitory, respiratory, aparaty EKG. Razem z istniejącym już lądowiskiem, SOR w Świeciu będzie kompleksowo zabezpieczał pacjentów w stanie zagrożenia życia.

Koszt realizowanego przez szpital projektu szacowany jest na 3 381 002 zł, z czego 2 724 916 zł pochodzić będzie z dotacji z funduszy przeznaczonych na wsparcie medycyny ratunkowej a 656 086 zł to wkład własny. Planowe zakończenie rozbudowy SOR to koniec 2017 roku.