Grupa Lux Med Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego

0
886

Grupa Lux Med została Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Największa polska sieć medyczna będzie świadczyć opiekę medyczną sportowcom i działaczom. Lux Med będzie również wspierał cele statutowe PKOl, w tym w szczególności dotyczące rozwoju Polskiego Ruchu Olimpijskiego, propagowania idei olimpijskiej i szerzenia ducha sportu.

11 lipca 2014 roku podpisana została umowa, na mocy której Lux Med stał się Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Grupa będzie świadczyć opiekę medyczną olimpijczykom oraz kandydatom na olimpijczyków.

Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która ma pod swoją opieką 1,4 mln pacjentów. Grupa ma 161 placówek medycznych w całym kraju, w tym 5 szpitali działających pod markami: Lux Med, Carolina Medical Center, Endoterapia i MegaMed. Grupa rozwija się w skoordynowanym modelu opieki zdrowotnej, która obejmuje ambulatoria, hospitalizację, diagnostykę obrazową i opiekę długoterminową.

– Regularnie angażujemy się w liczne przedsięwzięcia, które mają na celu promocję zdrowego stylu życia, profilaktyki i aktywności fizycznej. Nasze cele są więc pod wieloma względami spójne z założeniami Polskiego Komitetu Olimpijskiego i widzimy tu ogromne pole do współpracy. Cieszymy się, że Lux Med, który coraz bardziej rozwija usługi wysokospecjalistyczne, będzie miał pod swoją opieką najlepszych polskich sportowców. Jesteśmy liderem rynku medycznego i ważne jest dla nas, że mamy okazję współpracować z najlepszymi. Z jednej strony współpraca ta jest dowodem uznania dla jakości oferowanych przez nas usług, z drugiej bardzo cieszymy się, że możemy wspierać polskich sportowców w drodze do olimpijskiego sukcesu – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl uzupełnia: „Współczesny sport, charakteryzujący się dużymi obciążeniami treningowymi, wymaga wysokiej klasy zabezpieczenia medycznego, i to na każdym etapie procesu szkoleniowego. Współpraca z Grupą Lux Med, dysponującą  doskonale przygotowanym zespołem wysokiej klasy specjalistów, na pewno umożliwi nam stworzenie grupie naszych najlepszych sportowców niezwykle fachowej opieki zdrowotnej.  Oczywiście, chcielibyśmy by dotyczyła ona przede wszystkim profilaktyki i specjalistycznych badań, a w mniejszym stopniu – leczenia urazów, ale –  i one w sporcie mają prawo się zdarzyć”. 

Lux Med współpracując z PKOl wspiera realizację jego działań statutowych, między innymi takich jak udział polskiej reprezentacji olimpijskiej w Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach Europejskich, czy też udział młodzieżowej reprezentacji olimpijskiej w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich oraz Olimpijskich Festiwalach Młodzieży Europy.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka medyczna świadczona jest w 161 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim  w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed w Warszawie działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów „fee for service”. Z Grupą współpracuje około 1600 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 400 000 pacjentów.

Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (Lux Med),  drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także spółki: Lux Med Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych.  Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.