Grupa Lux Med otworzyła nowy szpital onkologiczny

0
286

Grupa Lux Med otworzyła nowy szpital onkologiczny Magodent, zlokalizowany w  Warszawie. Dzięki nowej placówce, Magodent udzieli pomocy ponad 100 tysiącom pacjentów rocznie.

W środę, 29 marca 2017 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowoczesnego szpitala onkologicznego Magodent na warszawskim Żoliborzu. W placówce znajdzie się łącznie 178 łóżek oraz 38 stanowisk chemioterapii dziennej.

Placówka zaoferuje pacjentom kompleksową diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych w unikanym w Polsce modelu primarynursing. Magodent, będący częścią Grupy Lux Med, od wielu lat posiada kontrakt z NFZ i będzie kontynuować realizację tych umów.

 

 

Jak zapewnił obecny na otwarciu wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz placówka ta znajdzie się również w sieci szpitali, która będzie funkcjonować od 1 października 2017 roku.

Choroby onkologiczne to problem, który dotknie co czwartego Polaka, bo tak według statystyk kształtować się będzie zachorowalność na raka w nadchodzących latach. Jednocześnie badania pokazują, że polski pacjent onkologiczny ma dużo mniejsze szanse na przeżycie, niż obywatele innych krajów europejskich. Według prognoz, co piąta osoba w Polsce umrze z powodu nowotworu. W dużej mierze jest to konsekwencją problemów z dostępem do diagnozy i leczenia.

– Nasze zaangażowanie w onkologię, w tym wybudowanie nowego szpitala, ma nie tylko charakter biznesowy, związany z rozwojem Grupy, ale także wymiar misyjny. Jesteśmy głęboko przekonani, że jako lider prywatnej opieki medycznej w Polsce, powinniśmy wziąć współodpowiedzialność za zdrowie Polaków i w miarę naszych możliwości reagować na największe bolączki polskiego sytemu ochrony zdrowia – mówi Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

Profesjonalną opiekę medyczną w nowym szpitalu sprawuje zespół rozbudowywany wokół doświadczonej kadry szpitali Magodent. W centrum uwagi znajduje się pacjent, a o jego zdrowie troszczą się doświadczeni lekarze wraz z zespołami asystentów oraz wysoko wykwalifikowany personel.

Każdy pacjent nowego szpitala onkologicznego będzie otoczony specjalną opieką w modelu primarynursing – dedykowanej pacjentowi pielęgniarki prowadzącej, która przyjmuje pełną odpowiedzialność za ciągłość opieki nad chorym w trakcie całego pobytu w szpitalu, od przyjęcia, aż do wypisu. Pielęgniarki prowadzące wraz ze wspierającymi je w opiece nad pacjentem opiekunami medycznymi oraz pielęgniarkami odcinkowymi, realizują działania wynikające z postawionej diagnozy pielęgniarskiej. Taki sposób pracy pozwala dostosować działania do indywidualnych potrzeb i wymagań chorego.

 

 

Czas, w którym pacjent zmaga się z chorobą jest trudny nie tylko dla niego, ale też dla jego rodziny. Dlatego w nowo powstałym szpitalu chory i jego najbliżsi uzyskają pomoc psychologiczną w postaci konsultacji z psychoonkologiem i możliwości skorzystania z grup wsparcia, prowadzonych przez organizacje zrzeszające pacjentów onkologicznych.

W przyjętym modelu, pacjent będzie miał zapewnioną koordynację i kontynuację opieki, również po opuszczeniu szpitala, tak aby nie czuł się pozostawiony sam sobie.

Nowy szpital Grupy Lux Med na Żoliborzu zaoferuje swoim pacjentom pomoc diagnostyczno-terapeutyczną zgodną z najwyższymi standardami opieki onkologicznej na świecie. Magodent wykorzystuje w diagnostyce badania molekularne, dzięki czemu może proponować pacjentom terapie spersonalizowane, z wykorzystaniem wielu innowacyjnych leków onkologicznych. Pacjenci korzystają też z terapii immunologicznych, które w ostatnich latach otwierają nową erę leczenia nowotworów. Lekarze Magodentu, dzięki uczestnictwu w wielu prestiżowych projektach badawczych wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, stosują nowoczesne metody leczenia, w tym również w ramach badań klinicznych i programów wczesnego dostępu do terapii.

 

 

Pacjenci nowego szpitala będą mieli dostęp do zaawansowanych procedur endoskopowych, badań z zakresu tomografii komputerowej z możliwością znacznej redukcji dawki promieniowania. Dzięki oddziałom: chemioterapii dziennej, onkologii klinicznej, hematoonkologii, gastroenterologii i intensywnej opieki medycznej, pacjenci będą mieli zagwarantowaną kompleksową pomoc.

Na uroczystości otwarcia szpitala obecna była Evelyn Bourke, prezes Bupa, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-medycznej, w skład której od 2013 roku wchodzi Lux Med.
– Jestem szczęśliwa, że dzięki nowemu szpitalowi Grupa Lux Med będzie w stanie pomóc kolejnym tysiącom polskich pacjentów. Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób na świętowanie 25 lat historii Lux Med. Historii, która doskonale odzwierciedla wielkie osiągnięcia polskiego społeczeństwa  i sukcesy polskiej gospodarki w ostatnich dziesięcioleciach. Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom Lux Med za ich zaangażowanie w realizację w Polsce najważniejszego celu Bupa, czyli niesienia pomocy ludziom w tym, aby mogli wieść zdrowsze, dłuższe i szczęśliwsze życie – powiedziała prezes Bourke.

W otwarciu wziął także udział Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Poświęcenia nowego szpitala dokonał ks. Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Nowy szpital onkologiczny Magodent przy ulicy Szamockiej to już ósmy ośrodek hospitalizacyjny Grupy Lux Med i trzeci specjalizujący się w onkologii.

Grupa Lux Med to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w zintegrowanym modelu skoordynowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Obecnie opieka medyczna świadczona jest już w 194 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim w placówkach Lux Med i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką Profemed rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy Lux Med znajduje się ponad 1 800 000 pacjentów.

Grupa ma obecnie osiem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia – w Łodzi i w Bełchatowie, sześć szpitali w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych, drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii, trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej  i ortopedii (Carolina Medical Center), a kolejne trzy to szpitale onkologiczne.

Grupa Lux Med prowadzi również działalność ubezpieczeniową – Lux Med Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.

W ramach Grupy Lux Med działają także: Lux Med Diagnostyka, Eurodental, Tabita, MegaMed, Medicor i Euro-Clinic. Medicor oferuje  świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.