Grupa MCI: 2,9 mln zł zysku netto

0
902

MCI Management SA osiągnął w III kwartale 2011 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 2,9 mln zł. Wartość skonsolidowanych aktywów pod wyniosła 623,8 mln zł, zaś skonsolidowanych aktywów netto do 513,3 mln zł.

– W III kwartale wypracowaliśmy niewielki zysk mimo słabej kondycji rynków kapitałowych i spadku wartości akcji największego aktywa MCI – ABC Daty SA. Jest to potwierdzenie prawidłowości wyboru naszej strategii, którą opieramy na dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i inwestycjach w sektorze e-commerce, charakteryzującym się wysokim potencjałem wzrostu i mniejszym uzależnieniem od sytuacji makroekonomicznej. Dzięki inwestycjom w e-commerce wartość certyfikatów naszego funduszu venture capital, MCI.TechVentures, wzrosła o 12% w stosunku do końca 2010 roku. Pokazuje to, że starannie dobrany, zdywersyfikowany portfel inwestycji, jest w stanie sobie poradzić również w okresie spowolnienia gospodarczego – powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu MCI Management SA.

MCI został utworzony w 1999 roku. Obecnie Grupa zarządza funduszami: MCI.EuroVentures (ekspansja i buy-out), MCI.TechVentures (wzrost i ekspansja), MCI.BioVentures (start-up i wczesny etap), Helix Ventures Partners (zasiew i start-up), Internet Ventures (wczesny etap i wzrost), MCI.ImmoVentures (nieruchomości i infrastruktura) oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund).

Wartość aktywów pod zarządzaniem MCI wynosi ok. 823 mln PLN. Jak dotąd Grupa zrealizowała łącznie 44 projekty inwestycyjne oraz dokonała 19 pełnych wyjść i przeprowadziła częściowe transakcje wyjścia z sześciu inwestycji. W obszarze zainteresowania Grupy leżą inwestycje w regionie Europy-Środkowo-Wschodniej.

We wrześniu br. MCI.BioVentures, inwestujący w obszarze biotechnologii, nowych leków, suplementów diety i terapii, materiałów i urządzeń medycznych oraz usług ochrony zdrowia zainwestował 2,5 mln zł w Continuum Care, spółkę świadczącą usługi opieki nad osobami starszymi. W portfelu funduszu są także inne polskie spółki z branży medycznej: Genomed, spółka działająca w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, 4Med i 24Med, prowadzące placówki ambulatoryjne i pogotowie ratunkowe we Wrocławiu, Medcasco, oferująca ubezpieczenia zdrowotne oraz apteka internetowa Domzdrowia.pl.