Grupa Medyczna Euro-Med: nowe placówki rehabilitacyjne

0
837


Grupa Medyczna Euro-Med zwiększyła się o nowe placówki, które powstały w Oświęcimiu oraz w Kamiennej Górze. Ośrodki oferują usługi w zakresie rehabilitacji finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Euro-Med w Oświęcimiu mieści się przy ulicy Solnej 4. Oferuje usługi w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy w ośrodku dziennym. W Kamiennej Górze (województwo dolnośląskie) działa punkt Euro-Med oferujący usługi w zakresie rehabilitacji domowej.

Grupa Medyczne Euro-Med została powołana w styczniu 2012 roku. Zrzesza cztery podmioty wykonujące działalność leczniczą: NZOZ Ośrodek Rehabilitacji, Euro-Med Sp. z. o. o., Centrum Leczenia Zimnem oraz Praw-Med. Podmioty te prowadzą w sumie 14 placówek medycznych  na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego, a także 15 placówek fizjoterapii domowej w całej Polsce.

Inicjatywa połączenia firm wiązała się z podobnym zakresem wykonywanych usług skupiającym się głównie na świadczeniach wielospecjalistycznych i szeroko pojętej rehabilitacji. Wspólne działanie Grupy ma na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń, łączne reprezentowanie przed różnymi instytucjami umożliwiające osiągnięcie szybszego i efektywnego rozwoju, a także poszerzanie wachlarza oferowanych usług. Liczba placówek Grupy systematycznie się zwiększa.

Grupa organizuje także szkolenia oraz bierze udział w programach Liczna Rodzina 3+ oraz Aktywni 60+ i oferuje uczestnikom tych programów możliwość korzystania z rabatów na usługi swoich placówek. Podjęła także aktywną współpracę z fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, dzięki czemu we wszystkich ośrodkach Grupy funkcjonuje stały punkt rejestracji dawców. Placówki Grupy oferują także pakiety i programy rehabilitacyjne.