Grupa Medyczna Euro-Med rozwija działalność

0
824


Grupa Euro-Med, zrzeszająca podmioty prowadzące działalność medyczną, rozszerza działalność. Od początku listopada 2012 roku rozpoczęły działać dwa nowe sklepy z zaopatrzeniem ortopedycznym w Józefowie oraz Częstochowie. Grupa posiada już 23 sklepy na terenie Polski.

Grupa Medyczne Euro-Med została powołana w styczniu 2012 roku. Zrzesza cztery podmioty wykonujące działalność leczniczą: NZOZ Ośrodek Rehabilitacji, Euro-Med Sp. z. o. o., Centrum Leczenia Zimnem oraz Praw-Med. Podmioty te prowadzą w sumie 13 placówek medycznych  na terenie województw: śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego, a także 13 placówek fizjoterapii domowej w całej Polsce.

Inicjatywa połączenia firm wiązała się z podobnym zakresem wykonywanych usług skupiającym się głównie na świadczeniach wielospecjalistycznych i szeroko pojętej rehabilitacji. Wspólne działanie Grupy ma na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń, łączne reprezentowanie przed różnymi instytucjami umożliwiające osiągnięcie szybszego i efektywnego rozwoju, a także poszerzanie wachlarza oferowanych usług. Liczba placówek Grupy systematycznie się zwiększa.

Grupa organizuje także szkolenia. W październiku 2012 roku było to szkolenie poszerzające wiedzę fizjoterapeutyczną, które odbyło się w jednym z ośrodków Grupy Medycznej Euro-Med w Tychach. Przedstawiciele Grupy uczestniczą też w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty, takie jak Przyjazna Przychodnia, która prowadziła warsztaty z zakresu zmian w prawie medycznym, czy Akademia NFZ, która zorganizowała szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Grupa bierze także udział w programach Liczna Rodzina 3+ oraz Aktywni 60+ i oferuje uczestnikom tych programów możliwość korzystania z rabatów na usługi swoich placówek. Podjęła także aktywną współpracę z fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, dzięki czemu we wszystkich ośrodkach Grupy funkcjonuje stały punkt rejestracji dawców. Placówki Grupy oferują także pakiety i programy rehabilitacyjne.