Grupa Nowy Szpital kończy współpracę z powiatem krośnieńskim

0
843

Grupa Nowy Szpital poinformowała, że zakończyła współpracę z powiatem krośnieńskim. W związku z tym, że powiat nie przyjął propozycji zakończenia współpracy za porozumieniem stron i postawił kolejne warunki, które uniemożliwiają przekazanie szpitala, spółka Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego wypowiedziała powiatowi w trybie natychmiastowym umowę dzierżawy nieruchomości oraz umowę dzierżawy majątku ruchomego z winy powiatu.

„Mając na uwadze dobro mieszkańców i wcześniejsze deklaracje Starosty wzywamy Powiat Krośnieński do przejęcia szpitala najpóźniej do 29 listopada 2016 roku” – napisała Grupa w komunikacie.

16 listopada 2016 roku Grupa Nowy Szpital zaproponowała rozwiązanie umów dzierżawy nieruchomości za porozumieniem stron, spełniając w ten sposób oczekiwania powiatu. Po ich podpisaniu powiat mógłby przejąć szpital i bez przeszkód nim dysponować – przekazać innemu podmiotowi lub we własnym zakresie rozpocząć świadczenie usług medycznych dla mieszkańców.

Według dzierżawcy w związku z postawieniem nieruchomości do dyspozycji powiatu bezcelowe były i są stawiane przez powiat żądania dotyczące udostępnienia innym podmiotom pomieszczeń (izby przyjęć) czy sprzętu (karetek) w sytuacji, gdy starostwo w każdej chwili mogło przyjąć porozumienie i we własnym imieniu zawierać umowy z dowolnie wybranym podmiotem, a żaden podmiot trzeci nie potwierdził zainteresowania nieruchomościami.

„Odrzucenie porozumienia i postawienie nowych warunków wskazuje, że głoszone przez starostę krośnieńskiego od sierpnia 2016 roku deklaracje przejęcia szpitala w Krośnie Odrzańskim były tylko pustymi słowami, za którymi nie było żadnej woli przejęcia odpowiedzialności za Szpital i pacjentów” – czytamy w komunikacie.

Grupa Nowy Szpital przypomina, że od momentu, kiedy w sierpniu 2016 starosta ogłosił “Oddajcie nam szpital” dążyła do tego, by natychmiast przekazać placówkę czy to powiatowi, czy innemu podmiotowi wskazanemu przez powiat. Proponowane były negocjacje dotyczące między innymi przekazania kontraktu z NFZ, pracowników, nieruchomości, itd.

Grupa zaproponowała również przekazanie szpitala w formie sprzedaży przedsiębiorstwa oraz ostatecznie – 16 listopada 2016 –  rozwiązanie łączących podmioty umów.

Jednak starosta odrzucił wszystkie propozycje, które umożliwiały płynne przekazanie szpitala doprowadzając do całkowitego paraliżu placówki – stwierdza GNS.

Grupa Nowy Szpital przejęła szpital w Krośnie 1 stycznia 2010 roku. Razem z tą placówką prowadzi trzynaście placówek zlokalizowanych w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim.