Grupa Nowy Szpital: porozumienie w Olkuszu

0
810

Powiat Olkuski i Grupa Nowy Szpital zawarły porozumienie dotyczące szczegółowych warunków dalszej współpracy. Porozumienie określa warunki i zakres prowadzenia inwestycji w Nowym Szpitalu w Olkuszu oraz zasady przekazywania Powiatowi informacji o działalności spółki. Zakłada również podwyższenie czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości będącej własnością Powiatu.

– Porozumienie wyjaśnia wiele spraw, które były dla nas problematyczne. Zawiera wszystko, co było możliwe do zaakceptowania przez obydwie strony. Jestem zadowolony z pracy całego zespołu negocjacyjnego. Strony wykazały wolę porozumienia, aby stało się ono faktem – komentuje Starosta Olkuski Jerzy Kwaśniewski.

– Jesteśmy zadowoleni z ostatecznego kształtu tego dokumentu. Wydaje się, że w trakcie rozmów wyjaśniliśmy sobie wiele spraw. Liczę, że taki poziom zaufania, jaki udało nam się uzyskać w trakcie spotkań, wykorzystamy do budowania jeszcze lepszej oferty szpitala dla pacjentów i mieszkańców powiatu olkuskiego – mówi Adam Roślewski, współwłaściciel Grupy Nowy Szpital.

Porozumienie do 2020 roku przedłuża okres, w którym zysk wypracowany przez szpital zostanie przeznaczony na finansowanie inwestycji w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Chodzi między innymi o modernizacje, zakup nowego sprzętu medycznego czy rozbudowę. GNS zobowiązał się, że wszelkie nakłady na dostosowanie szpitala do wymogów wynikających z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia będą pochodziły ze środków własnych, bez dopłat ze strony Powiatu Olkuskiego. W przypadku wprowadzanych w Grupie Nowy Szpital zmian, które będą dotyczyć Nowego Szpitala w Olkuszu, Powiat otrzyma odpowiednie informacje, łącznie z uzasadnieniem ich konieczności i konsekwencjami finansowymi.