Grupa Nowy Szpital: Program bezpłatnej rehabilitacji w Szprotawie

0
621

Szpital w Szprotawie, należący do Grupy Nowy Szpital, realizuje program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu żagańskiego. Projekt, który będzie realizowany do czerwca 2023, obejmie 1,5 tysiąca osób i ma na celu ułatwienie dostępu do rehabilitacji i poprawę sprawności jego uczestników.

Projekt jest finansowany ze środków regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020.  Mogą z niego skorzystać osoby, które uczą się, pracują lub mieszkają na terenie powiatu żagańskiego, a z powodu schorzeń narządu ruchu lub układu nerwowego wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacja w ramach projektu przeznaczona jest zarówno do osób pracujących, dla których wykonywanie pracy jest utrudnione z powodu schorzeń układu ruchu lub układu nerwowego, a także dla osób, które z powodu choroby lub niepełnosprawności nie pracują, a chciałyby wrócić na rynek pracy.

Zasadniczą częścią projektu są zabiegi fizjoterapeutyczne. Każda osoba zakwalifikowana do programu, po wstępnej konsultacji otrzymuje indywidualny program zabiegów leczniczych, czyli kinezyterapię, masaż leczniczy czy zabiegi z zakresu elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, itp.

Na potrzeby projektu pracownia fizjoterapii szpitala w Szprotawie została wyposażona w sprzęt do krioterapii, hydroterapii kończyn dolnych i górnych oraz w łóżko rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem przeznaczonym do ćwiczeń równoważnych, samo wspomaganych oraz czynnych.

Czytaj także: Fizjoterapia w prywatnych placówkach szansą dla pacjentów>>>

Uczestnicy projektu zostaną również objęci dodatkowymi formami wsparcia, czyli szkoleniami dotyczącymi profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy i zdrowego trybu życia.

Udział w programie jest bezpłatny, a uczestnicy projektu mogą skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdów na zabiegi i szkolenia oraz ze zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.

Szpital w Szprotawie  prowadzi oddziały – chorób wewnętrznych i pediatrii. Działają tutaj również poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz opieka długoterminowa.

Grupa Nowy Szpital prowadzi dziesięć placówek. Oprócz szpitala w Szprotawie są to także placówki w Olkuszu, Wschowie, Świeciu, Wąbrzeźnie, Nakle i Szubinie, Świebodzinie, Kostrzynie i Skwierzynie. Wszystkie działają w ramach sieci szpitali.