Grupa PCZ: 21 mln zł przychodów w I kwartale 2013

0
832


Grupa PCZ uzyskała w I kwartale roku 2013 przychody ze sprzedaży w wysokości 21 882 642,43 zł. Zysk netto w tym okresie wyniósł 7 150 685,93 zł. Wyniki te były porównywalne z osiągniętymi w analogicznym okresie roku 2012.

W I kwartale 2012 przychody netto ze sprzedaży miały wartość 21 456 255,85 zł, a zysk netto – 7 916 424 zł. W całym roku 2012 Grupa PCZ osiągnęła przychody w wysokości 66,7 mln zł i były one wyższe od tych z roku 2011 o 12 procent.
W I kwartale 2013 roku należąca do Grupy spółka Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. poszerzyła zakres oferowanych usług o rehabilitację kardiologiczną w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prowadzono prace adaptacyjne w obiekcie we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej z przeznaczeniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, przychodni specjalistycznej i kolejnej apteki. Obiekt będzie czwartym wrocławskim oddziałem terenowym Polskiego Holdingu Medycznego PCZ (OT Wrocław Psie Pole).

Wniosek spółki PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. o dotyczący dofinansowania projektu „Budowa szpitala uzdrowiskowego Platan I w uzdrowisku Przerzeczyn Zdrój” przeszedł pozytywnie ocenę formalną o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.D2 „Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych”. Zamiarem Grupy PCZ jest zwiększenie skali i zakresu działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej na terenie Przerzeczyna Zdrój, pełnego wykorzystania właściwości mikroklimatu i naturalnie występujących tam radoczynno- siarczkowych wód leczniczych. Planowana jest budowa kolejnych obiektów sanatoryjno-uzdrowiskowych i eksploatacja wód uzdrowiskowych

25 marca 2013 nastąpiło rozpoczęcie subskrypcji obligacji serii D. Przedmiotem oferty jest do 30.000 trzyletnich obligacji zwykłych, niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. 

PCZ S.A. otrzymała ponownie tytuł „Gazeli Biznesu” w 13 edycji rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm organizowanego przez Puls Biznesu.

Plany rozwojowe Grupy na rok 2013 dotyczą: uruchomienia hurtowni farmaceutycznej CeFarMed, uruchomienia przychodni specjalistycznej Wrocław Psie Pole, uruchomienia kolejnej apteki,  rozpoczęcia budowy szpitala uzdrowiskowego „Platan” w Przerzeczynie Zdroju,  modernizacji sanatorium „Buk” w Przerzeczynie Zdroju oraz przejęcia podmiotu medycznego w regionie południowo-zachodniej Polski.

Spółka PCA S.A. wraz 9 spółkami handlowymi tworzy grupę kapitałową (Polski Holding Medyczny PCZ, Grupa PCZ). Holding posiada 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne. Grupa PCZ jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta blisko 400 tys. pacjentów rocznie.

Grupa PCZ, jako jedyna w Polsce w branży niefinansowej, posiada skutecznie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na pięciu systemach zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 oraz BS 25999).