Grupa PCZ: wzrost przychodów o 34 procent

0
813


Przychody netto ze sprzedaży Polskiego Holdingu Medycznego (Grupa PCZ) wyniosły w III kwartale 2012 roku 18 496 636,87 zł i były wyższe od zanotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to miały wartość 13 811 963,87 zł, o prawie 34 procent.

Zysk netto Grupy wyniósł w III kwartale 2012 roku 1 303 820,91 zł i był wyższy od zanotowanego w III kwartale 2011 roku o 17,6 procent. Wówczas zysk miał wartość 1 108 721,10 zł.

Polski Holding Medyczny PCZ (Grupa PCZ) składa się z 10 podmiotów. Są to:  PCZ S.A., Polska Centrala Zaopatrzenia CEFARMED Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych SA,

Holding posiada w sektorze usług medycznych 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe oraz laboratorium diagnostyczne. Świadczy usługi dla 400 000 pacjentów rocznie.

Strategia rozwoju PCZ  zakłada sukcesywne wzmacnianie pozycji na rynku zdrowia ludzkiego zarówno poprzez wzrost organiczny polegający na poszerzaniu palety sprzedawanych usług i produktów jak i poprzez akwizycje polegające na zakupie firm medycznych i farmaceutycznych oraz przejmowaniu jednostek samorządowych.