Grupy EMC: wzrost przychodów w 2013 roku do ponad 172 mln zł

0
962


Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększyły się w roku 2013 o 9,5 procent i wyniosły 172,6 mln zł. Zwyżka ta była możliwa dzięki zwiększeniu przychodów z  Narodowego Funduszu Zdrowia,  towarzystw ubezpieczeniowych, a także  w wyniku dołączenia  nowego podmiotu .

Zysk ze sprzedaży  Grupy EMC w 2013 roku wyniósł 3,5 mln zł, a zysk netto 171 tys. zł. Skonsolidowana EBIDTA ukształtowała się na poziomie 12,8 mln zł  i była wyższa od ubiegłorocznej o 11,53 proc.

W drugim kwartale 2013 roku Grupa EMC powiększyła się o spółkę „Zdrowie”, która prowadzi Szpital w Kwidzynie. Wyniki tej placówki medycznej są konsolidowane od 1 sierpnia  2013 roku, co spowodowało wzrost przychodów za okres kontroli o 12,4 mln zł. Jednocześnie strata  netto nowej spółki w kwocie ponad 1 mln zł negatywnie wpłynęła na ostateczny, skonsolidowany wynik Grupy.

Zysk ze  sprzedaży, bez uwzględniania spółki NZOZ Zdrowie, wzrósł o 25,8 procent do 4,72 mln zł, marża ze sprzedaży wyniosła 3 procent  i była równa osiągniętej w roku 2012. Zysk netto, bez uwzględniania spółki NZOZ Zdrowie, sięgnął 1,25 mln zł i  był 142 procent lepszy od wyniku osiągniętego w 2012 roku, kiedy wynosił 515 tys. zł.
– W ubiegłym roku pozyskaliśmy inwestora – fundusz Penta Investments, który zapewni Grupie EMC finansowanie strategii rozwoju  polegającej   na przejmowaniu nowych podmiotów oraz rozbudowie i modernizacji placówek już należących do EMC. Drugim największym akcjonariuszem pozostaje Grupa PZU, która zwiększyła swoje zaangażowanie w spółkę – powiedział Piotr Gerber prezes EMC Instytut Medyczny.

– Dzięki wsparciu inwestorów i wygraniu postępowania przetargowego Grupa EMC w 2013 roku powiększyła się o spółkę Zdrowie, która prowadzi szpital w Kwidzynie. Pod koniec ubiegłego roku finalizowaliśmy także transakcję przejęcia szpitala w Lubinie, choć ostateczna umowa została podpisana w lutym 2014 roku, po uzyskaniu zgodny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dodał prezes.

Grupa EMC Instytut Medyczny ma obecnie 10 Szpitali i 16 Przychodni.

Szpital w Kwidzynie ma 160 łóżek i prowadzi  9 oddziałów:  chirurgię, chirurgię urazowo-ortopedyczną, urologię, położnictwo z ginekologią, oddział noworodkowy i wcześniaków, pediatrię, internę, anestezjologię i intensywną terapię oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Roczna wartość kontraktu z NFZ wynosi blisko 27 mln zł.

W grudniu 2013 roku w wyniku wygranego przetargu zawarta została umowa przedwstępna dotycząca akwizycji Regionalnego Centrum Zdrowia, które prowadzi szpital w Lubinie.

Dolnośląska placówka ma ponad 400 łóżek i prowadzi 10 Oddziałów, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny oraz hospicjum. Są to: interna z pododdziałami: pulmonologicznym i alergologicznymi, chirurgia ogólna i onkologiczna, reumatologia, anestezjologia i intensywna terapia, pediatria, neonatologia, ginekologia z położnictwem, oddział urazowo-ortopedyczny, izba przyjęć oraz  hospicjum. Roczna wartość kontraktu z NFZ wynosi blisko 53 mln zł.

Oprócz nowych akwizycji w Szpitalach Grupy EMC prowadzone były rozbudowy i modernizacje.  

W lipcu 2013 rozpoczęły się prace budowlane związane  z rozbudową Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II i utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w Katowicach. Katowicki szpital, który obecnie ma 38 łóżek geriatrycznych, po rozbudowie dysponować będzie kolejnymi 26 łóżkami geriatrycznymi oraz 24 łóżkami rehabilitacyjnymi, a także Ośrodkiem Rehabilitacji wyposażonym w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i badawczy. Po zakończeniu inwestycji szpital będzie dysponował 88 łóżkami i stanie się największą placówką geriatryczną w Polsce.

Projekt CBR finansowany jest ze środków unijnych, spółka otrzyma 3,4 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu w szpitalu prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w wieku starszym, zwiększenia sprawności i samodzielności osób starszych oraz nowych metod leczenia. CBR tworzone będzie wspólnie z naukowcami z Wydziału  Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2014 roku.

W 2013 roku rozpoczęła się rozbudowa przychodni działającej przy Szpitalu św. Anny w Piasecznie. W parterowym budynku dobudowano piętro, w którym mieści  się 10 gabinetów lekarskich. Jest to pierwszy etap rozbudowy piaseczyńskiej placówki, kolejny zakłada powiększenie szpitala o jedną trzecią i zaoferowanie nowych usług medycznych. Przychodnia ma być uruchomiona wczesną wiosną 2014 roku.

W roku 2013 prowadzone były także prace modernizacyjne w Szpitalu Bukowiec w Kowarach, gdzie powstaje między innymi  nowy blok operacyjny i centralna sterylizacja, poprawie ulegają też warunki pobytu pacjentów.

W celu sprostania realizacji nowych projektów w 2013 roku wzmocniono zespół pracowników zajmujących się rozwojem Grupy EMC.