Gryfino: Intermed inwestuje w szpital

0
1033


Spółka Intermed z Nowogardu, prowadząca Centrum Medyczne w Gryfinie, planuje inwestycję w 30-łóżkowy szpital. Budowa rozpocznie się w roku 2013. Specjalizacją placówki będą usługi w zakresie onkologii, okulistyki i ortopedii. Koszt inwestycji wyniesie 30  mln zł.

– Oddane do użytku Centrum Medyczne miało służyć przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych w usługi ambulatoryjne mieszkańców gminy i powiatu gryfińskiego, lecz już obecnie korzysta z usług tej placówki coraz więcej pacjentów z sąsiednich powiatów, w tym z pobliskiego Szczecina. Od września 2012 roku Intermed rozpoczyna na terenie przyległym do Centrum Medycznego w Gryfinie budowę parkingu na 45 miejsc – mówi Jacek Kargul, prezes zarządu spółki – W 2013 roku zamierzamy rozpocząć tam budowę szpitala.

Utworzenie przychodni było realizowane w ramach projektu „Stworzenie oraz wyposażenie nowoczesnej przychodni lekarskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (Priorytet 1: Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa). Koszt inwestycji wyniósł 8,5 mln zł.

Na terenie Centrum w Gryfinie funkcjonują obecnie łącznie 42 komórki organizacyjne (25 poradni w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej, POZ ,stomatologii , psychiatrii, diagnostyki, profilaktyki raka piersi i szyjki macicy), a także własny zespół transportu medycznego.

Spółka utworzyła zakład radiologii, w którym zainstalowano aparat RTG kostno-płucny, mammograf , testery do badań jakości, cyfrowy pantomograf , dwa aparaty stomatologiczne i dwa nowoczesne aparaty USG, wyposażone we wszystkie rodzaje głowic i obrazowania, laboratorium, wyposażone w aparaty do diagnostyki laboratoryjnej (m.in. aparat biochemiczny, aparat koagulologiczny, analizator jonoselektywny, analizator parametrów krytycznych, analizator moczu, analizator hematologiczny, samodzielną stację uzdatniania wody i pozostałe niezbędne wyposażenie). Laboratorium daje możliwość wykonania wszystkich możliwych badań, w tym markerów nowotworowych. Intermed zainwestował także w pracownie gastroskopii z myjnią ultradźwiękową, koagulacją argonową, salą pozabiegową, oraz w pracownię kardiologiczną, w której dostępny jest sprzęt do stałego monitorowania funkcji serca – Holter, bieżnia badań wysiłkowych EKG, defibrylator, aparat USG z możliwością badań USG serca. Placówka posiada także centralna sterylizatornię oraz zakład fizjoterapii, na która składa się łącznie 7 gabinetów wyposażonych w sprzęt pozwalający wykonywać nieomal wszystkie zabiegi fizykoterapii (magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia, rehabilitacja ruchowa, masaże itd.). W przychodni funkcjonuje także centrum stomatologii oraz pracownia mammotomii.

Budynek przychodni posiada spójną sieć teleinformatyczną, pełne monitorowanie obiektu CCTV, systemy antywłamaniowe, nadzór wizyjny, ppoż. SSWiM, serwerownię, 40 stanowisk komputerowych, sterowanie elektroniczne, centralę telefoniczną. Intermed zakontraktował w 2012 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczenia o wartości ponad 4 mln zł.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Intermed z siedzibą w Nowogardzie, powstał we wrześniu 2003 roku. Spółka prowadzi szpital w Resku oraz wielospecjalistyczne przychodnie i placówki POZ na terenie czterech powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, gryfińskiego i stargardzkiego. Spółka restrukturyzowała także szpital w Gryfinie.