GUS: rosną wydatki na ochronę zdrowia

0
1006

Według Narodowego Rachunku Zdrowia, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, wydatki na ochronę zdrowia w roku 2017 wyniosły 130 150,4 mln zł, z czego wydatki prywatne stanowiły 39 694,4 mln zł.

Bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych miały wartość 29 679,2 mln zł.

Wydatki publiczne na zdrowie w roku 2017 miały wartość 84 591,5 mln zł, z czego schematy sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowiły 12 139,9 mln zł (instytucje rządowe – 7 333 mln zł, samorządowe – 4 806,9 mln zł).

Schematy obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składakach to 72 451,6 mln zł.

Rok wcześnie wydatki na ochronę zdrowia razem wynosiły 121 106,7 mln zł, z czego wydatki publiczne stanowiły 84 591,5 mln zł, a wydatki prywatne – 36 515,2 mln zł.

Natomiast wydatki na ochronę zdrowia w roku 2015 miały wartość 114 142,4 mln zł, z czego wydatki publiczne wyniosły 79 886,6 mln zł, a wydatki prywatne – 34 255,8 mln zł.

Czytaj także: Środki publiczne nie mogą być głównym źródłem finansowania opieki zdrowotnej>>>