Hospital Management: gospodarka lekowa a monitorowanie działań niepożądanych

0
911

Gospodarka lekowa szpitala i monitorowanie działań niepożądanych,  prawa pacjenta, prawa lekarza oraz dylematy menedżera podmiotu leczniczego w kontekście przepisów prawa – to temat panelu dyskusyjnego, który odbędzie się w ramach konferencji Hospital Management, organizowanej 12 i13 czerwca 2014 w Warszawie. Panel poprowadzi Robert Mołdach, ekspert Pracodawców RP, prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji.

Uczestnicy panelu będą się starali odpowiedzieć na pytania: Czy są granice interwencji państwa w ochronie zdrowia? Czy istnieją dobra, które uzasadniają naruszenie praw pacjenta? Jak należy tę sytuację oceniać z perspektywy etyki, relacji lekarza z pacjentem, a jak z perspektywy obowiązków lekarza?

W ocenie Europejskiej Agencji Leków (EMA) nie można zalecać stosowania leku biopodobnego zamiennie z jego lekiem referencyjnym. Eksperci EMA podkreślają, że kwestie związane ze zmianą stosowanego leku biologicznego na inny powinny być omawiane z lekarzem lub farmaceutą. Oznacza to, że zamiana leku biologicznego na inny powinna być dokonywana z udziałem lekarza, farmaceuty, a najlepiej także ze świadomym udziałem pacjenta.

Według danych za rok 2013 żaden kraj UE nie zezwolił wyraźnie na substytucję produktów biologicznych pochodzących od różnych producentów, a wiele państw członkowskich UE wprowadziło postanowienia o charakterze prawnym, regulacyjnym i politycznym, które uniemożliwiają tę praktykę. Polskie prawo nie zawiera takich przepisów. Skutki, które może powodować tego rodzaju niekontrolowane zamiennictwo w stosunku do leków biologicznych są dziś trudne do oceny i przewidzenia.

Istotna jest postawa środowiska lekarskiego, które powinno mieć wpływ na świadomy i w pełni kontrolowany proces podejmowania decyzji o wyborze leku. Dlatego dyskusja podczas panelu konferencyjnego będzie dotyczyła także tego, czy można ignorować prawo i obowiązek lekarza do informowania pacjenta o zmianie leczenia. A nawet jeśli pacjent jest informowany, to jakie są granice zmiany terapii przez regulatora poprzez automatyczną substytucję? Natomiast z punktu widzenia pacjenta pojawia się pytanie czy można dokonać zmiany leczenia bez jego zgody i jakie dobra i wartości, uzasadniają naruszenie praw pacjenta.

Panel na temat gospodarki lekowej zaplanowano pierwszego dnia konferencji – 12 czerwca, w godzinach od 15.00 do 16.00

Uczestnikami debaty będą: Iwona Mazur, wiceprezes zarządu głównego Towarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Prezes Dolnośląskiego Oddziału STOMOZ, dr Andrzej Włodarczyk, wiceminister zdrowia (2007–2008, 2011–2012), członek Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP, prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Tomasz Szelągowski, dyrektor generalny, Federacja Pacjentów Polskich, mec. Michał Modro, Kancelarie Radców Prawnych Araszkiewicz i Modro,

Do roli komentatorów zaproszeni zostali: Sabina Sieprawska – ekspert zespołu interwencyjno-poradniczego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, prof. Mieczysław Pasowicz – prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali oraz dr Zbigniew Brzezin – Rzecznik Praw Lekarza.

Konferencja Hospital Management będzie miała miejsce w Radisson Blue Centrum  Hotel przy ulicy Grzybowskiej.

Szczegółowe informacje na stronie konferencji.
www.termedia.pl