House Domowa Opieka: nowy kierunek działalności

0
893

Spółka House Domowa Opieka z Warszawy, która oferuje usługi w domach pacjentów, otworzyła w lipcu 2012 roku biuro w Niemczech pod Frankfurtem nad Menem. Decyzja taka była podyktowana zapotrzebowaniem rynku niemieckiego na usługi opiekuńcze.

Na rynku niemieckim jest zainteresowanie polskimi opiekunkami, które cieszą się dużym zaufaniem z uwagi na swój profesjonalizm i zaangażowanie – mówi Andrzej Musiałowicz, wiceprezes zarządu spółki.

Od chwili uruchomienia oddziału spółka podpisała już pierwsze kontrakty. Nieustannie też rośnie zainteresowanie i liczba zapytań o opiekunki. W Polsce House Domowa Opieka prowadzi jednocześnie rekrutację kandydatek do pracy za granicą. W Niemczech najbardziej popularna jest opieka całodobowa nad osobami starszymi, natomiast w Polsce większość usług to kilkugodzinna dzienna opieka.

House Domowa Opieka świadczy usługi opiekuńcze i medyczne w domu pacjenta. Wśród oferowanych usług jest opieka krótkoterminowa, opieka długoterminowa z zamieszkaniem, opieka weekendowa na godziny, opieka nad chorym dzieckiem, domowe wizyty lekarskie i pielęgniarskie oraz asysta domowa. House oferuje pakiety usług pod nazwą Opieka i Wsparcie. Każdy z pakietów składa się z przykładowej konfiguracji elementów opieki domowej i ma charakter umowny. Rzeczywisty wymiar i zakres opieki kształtowany jest zgodnie z potrzebami podopiecznych na podstawie badania wg skal geriatrycznych i skal niepełnosprawności w czasie pierwszej bezpłatnej wizyty konsultanta HDO. Na przykład Opieka i Wsparcie Standard to wstępnie określone 70 godzin pracy miesięcznie wykwalifikowanej opiekunki od poniedziałku do piątku, a Opieka i Wsparcie Maximum zawiera 170 godzin pracy miesięcznie wykwalifikowanej opiekunki od poniedziałku do piątku, a także wizyty domowe lekarza (raz w miesiącu), pielęgniarki i fizjoterapeuty (po 4 razy w miesiąc) oraz podstawowe badania laboratoryjne  pobierane w domu pacjenta (raz w miesiącu).

Natomiast pakiety pod nazwą Parasol Rodzinny to zestaw usług skierowany do zapracowanych osób, których troską jest stan zdrowia swoich bliskich. Rzeczywisty wymiar i zakres opieki kształtowany jest zgodnie z potrzebami podopiecznych. Pakiety służą stałemu monitorowaniu stanu zdrowia podopiecznego. House Domowa Opieka prowadzi też sklep on-line ze sprzętem rehabilitacyjnym i ortopedycznym.