HQ FORUM – Forum jakości w opiece zdrowotnej

0
848


W dniach 24-25 września 2014 roku odbędzie się w Gdańsku konferencja HQ Forum – Forum jakości w opiece zdrowotnej. Celem spotkania jest wymiana poglądów, myśli, wyników badań oraz doświadczeń przedstawicieli świata nauki, a także praktyków z wiodących placówek medycznych, oraz przedstawicieli samorządu i administracji publicznej związanej z jakością w opiece zdrowotnej.

Tematyka konferencji będzie obejmowała: bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w świadczeniu usług medycznych, pomiar i jego rolę w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej, ekonomikę i koszty jakości, uwarunkowania formalno – prawne w zarządzaniu jakością, koncepcje, systemy, metody i narzędzia w zarządzaniu jakością opieki zdrowotnej. Omawiane będą także programy wspomagające zarządzanie jakością opieki zdrowotnej, rola kierownictwa i personelu w zarządzaniu jakością oraz wiele innych zagadnień z tego zakresu.

Konferencję organizuje Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,  Wydziałem Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziałem Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Ze względu na duże  zainteresowanie konferencją oraz szereg pytań od potencjalnych uczestników, komitet organizacyjny podjął decyzję o przesunięciu terminu nadsyłania kart zgłoszeń do 14 marca 2014 roku.

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej: www.hqforum.zie.pg.gda.pl