I Kongres Zdrowia: inwestycje w zdrowie są opłacalne

0
840

Starzejące się społeczeństwo, przepracowanie, choroby przewlekłe – to tylko niektóre z problemów wpływających na osłabienie konkurencyjności polskich pracowników. Zdaniem Pracodawców RP konieczne są pilne zmiany w podejściu do ochrony zdrowia, dzięki którym inwestycja w zdrowie obywateli długofalowo wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. Platformą do dyskusji o stanie służby zdrowia w kontekście gospodarki ma stać się I Kongres Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 29 i 30 września 2016 w Warszawie.

– Dyskusja na temat ochrony zdrowia toczy się głównie w środowisku medycznym lub na linii środowisko medyczne – administracja państwowa. Czasami włączają się w nią sami pacjenci. Ale brakuje w niej głosu pracodawców, dlatego zainicjowaliśmy Kongres Zdrowia. Chcemy rzetelnie dyskutować ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia – wyjaśnia Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Według Pracodawców RP środki wydawane na ochronę zdrowia powinny być traktowane jako inwestycja i to taka, która przynosi wielowymiarowe korzyści.
– Pracodawcom zależy na zdrowych pracownikach, którzy mają siłę i mogą efektywnie pracować. Według badania European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Health & Growth Compendium choroby przewlekłe mogą zmniejszać PKB poprzez spadek liczby osób na rynku pracy i obniżenie produktywności nawet o 7 procent –  podkreślają organizatorzy Kongresu Zdrowia.

Długoterminowo, w starzejącym się społeczeństwie, o pracowników będzie coraz trudniej. Tym ważniejsze będzie dbanie o ich zdrowie, aby jak najdłużej byli w stanie pracować i płacić składki, z których utrzymywany jest system.

Już dzisiaj szacuje się, że w roku 2035 udział osób po 65. roku życia w populacji wyniesie 23 procent, na ich leczenie NFZ przeznaczy 58 procent swoich wydatków. Problem ten będzie narastał: luka w finansowaniu systemu ochrony zdrowia w 2060 roku może wynieść 2,6 procent PKB. Bez zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia, zwiększenia nacisku na profilaktykę, bez sięgnięcia po nowoczesne terapie i technologie, nie będzie można sprostać wyzwaniom związanym z opieką nad starzejącym się społeczeństwem.

Obecnie wydatki na badania i rozwój wynoszą mniej niż 1 procent PKB. Po 25 latach wolnego rynku w Polsce coraz trudniej gospodarce jest konkurować jedynie niższymi kosztami pracy, coraz silniejsza jest potrzeba rozwoju opartego o wzrost efektywności pracy i nowoczesne technologie.

– Sektor ochrony zdrowia oparty o nowoczesną farmakologię i innowacyjne wyroby medyczne, technologie związane z diagnostyką i leczeniem, może być motorem rozwoju gospodarczego – podkreślają Pracodawcy RP.

Z analizy danych OECD wynika, że wydatki publiczne na ochronę zdrowia powinny wynosić co najmniej 6 procent PKB. Według Pracodawców RP powinniśmy jak najszybciej osiągnąć ten poziom finansowania, ale nie traktować go jako wydatek, a inwestycję w zdrowych obywateli, którzy będą w stanie pracować, a także inwestycję w potężną gałąź gospodarki, opartą o najbardziej zaawansowane technologie i innowacje.

I Kongres Zdrowia organizowany przez Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się w warszawskim hotelu Sheraton, pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”. W warsztatach i spotkaniach Kongresu wezmą udział eksperci z zakresu medycyny, ekonomii oraz administracji publicznej. W trakcie dwudniowych obrad poruszone zostaną tematy ważne z perspektywy państwa i obywateli. Głównym celem Kongresu jest pokazanie, że silna gospodarka może opierać się jedynie na zdrowym społeczeństwie.

Elementem wyróżniającym Kongres jest jego innowacyjna formuła, w której debaty plenarne są poprzedzone kilkumiesięcznymi pracami i dyskusjami grup eksperckich skupionymi na poszczególnych zagadnieniach. Następnie pierwszego dnia Kongresu będą one omówione, a kluczowe obserwacje i rekomendacje zostaną zebrane w zwarte opracowanie i przedstawione w ramach debaty plenarnej drugiego dnia.

Organizatorem Kongresu są Pracodawcy RP, natomiast współorganizatorami: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Grupa LUX MED, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polska Federacja Szpitali, Porozumienie Zielonogórskie, Pracodawcy Medycyny Prywatnej oraz dziennik Rzeczpospolita. Partnerem merytorycznym Kongresu jest Instytut Zdrowia i Demokracji.

 

Program Kongresu dostępny jest na stronie: www.kongreszdrowia.pl

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową: www.kongreszdrowia.pl

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.