I kwartał w Grupie Enel-Med: wzrost przychodów i inwestycje

0
698
Placówka enel-med w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie

Grupa Kapitałowa Enel-Med S.A. uzyskała w I kwartale 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 101 355 tys. zł, czyli więcej niż rok wcześniej, kiedy to przychody miały wartość 90 632 tys. zł. W okresie tym spółka inwestowała w nowe placówki, co wiązało się ze wzrostem kosztów..

Spółka wyjaśnia w komentarzu do wyników, że w pierwszym kwartale roku 2019 można było zaobserwować znaczny wzrost zachorowań, co spowodowało wzrost kosztów ponoszonych przez spółkę na obsługę pacjentów. Większość pacjentów spółki to pacjenci abonamentowi, zapewniający przychód na stałym poziomie. Wzrost ilości usług świadczonych na rzecz tej grupy pacjentów i wiążący się z tym wzrost kosztów w sposób negatywny wpłynął na wynik finansowy.

Jednocześnie jednak jednym z głównych czynników świadczących o jakości usług oferowanych przez spółkę jest zapewnienie odpowiedniej dostępności do specjalistów. Z tego powodu zachodzą trudności z jednoznacznym porównywaniem wybranych okresów w trakcie roku.

Nie bez wpływu na wynik pozostały również czynniki wewnętrzne związane ze zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w ostatnim okresie. W pierwszym kwartale roku 2019 zostały uruchomione 2 nowe placówki medyczne – w Warszawie Home Park Targówek i w Krakowie Oddział Wadowicka. Wiązało się to w ponoszeniem nakładów finansowych.

Czytaj także: Enel-Med wprowadza konsultacje medyczne w miejscu pracy>>>

Poza tym nowe placówki w początkowym okresie działalności zazwyczaj w sposób negatywny wpływają na wyniki finansowe spółki i jej Grupy Kapitałowej.

W rezultacie w analizowanym okresie Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 3 258 tys. zł, rok wcześniej strata wyniosła 758 tys. zł.

Niezależnie od spodziewanych zawirowań na rynku publicznej służby zdrowia, jednostka dominująca – Centrum Medyczne Enel-Med S.A. z możliwie zdywersyfikowaną działalnością medyczną i niewielkim zasileniem z NFZ (1,4 procenta) prowadzi konsekwentnie swoją politykę rozwoju.

Zarząd Centrum dba o utrzymanie zarówno wysokiej dynamiki sprzedaży (13 procent), jak i o utrzymanie odpowiedniej efektywności biznesowej oraz bezpieczeństwa finansowego. W I kwartale 2019 roku prowadzone były dalsze renegocjacje umów abonamentowych oraz wzrost cen konsultacji, badań, usług stomatologicznych.

Dynamika sprzedaży abonamentów medycznych (17 procent), brak rotacji klientów, znakomita pozycja konkurencyjna skłaniają spółkę do inwestowania w kolejne przychodnie wielospecjalistyczne.

Wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i sukcesu marki Enel-Sport, spółka rozwijała centra  ortopedii i rehabilitacji. Z rozwojem Enel-Sport związany jest również rozwój centrów diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem MRI.

Spółka stawia na nowe technologie, czyli rozwój telemedycyny, w szczególności dotyczy to tzw. telewizyt, uruchomionych przez spółkę na przełomie 2017/2018 roku.