II Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia

0
837

17 i 18 listopada 2016 roku odbędzie się II Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Konferencja w całości będzie poświęcona kadrze zarządzającej podmiotami medycznymi. Odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Warsaw Plaza przy ulicy Łączyny 5.

Celem dwudniowego kongresu jest integracja środowiska medycznego, a także umożliwienie wymiany poglądów oraz doświadczeń dotyczących prowadzenia placówki ochrony zdrowia.

W realizacji założeń spotkania mają służyć eksperci na co dzień zajmujący się prawem, zarządzaniem, finansami oraz ochroną wizerunku.

W trakcie dwóch dni i w ramach kilku ścieżek tematycznych zostaną omówione zagadnienia ściśle związane z biznesową stroną kierowania podmiotami medycznymi. Będą to takie zagadnienia jak udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, lean healthcare – innowacyjne podejście do zarządzania, najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej, dochodzenie roszczeń z nadwykonań w kontekście likwidacji NFZ  a także najczęstsze błędy medyczne- analiza orzecznictwa.

Prelegenci zajmą się także zagadnieniami związanymi z naruszeniem praw pacjenta i zagrożeniami dla podmiotu medycznego w świetle najnowszych orzeczeń sądowych, a także z zagadnieniami związanymi ze skuteczną komunikacją, dobrym imieniem placówki oraz obroną przed pomówieniami.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się także, jak zbudować profesjonalny zespół placówki leczniczej, jak przygotować się do kontroli, jak budować i chronić wizerunek podmiotu leczniczego, jak pozyskiwać dotacje unijne.

Kongres przeznaczony jest dla kadry zarządzającej prywatnymi centrami medycznymi, dla dyrektorów szpitali i przychodni i menedżerów placówek medycznych.

Udział w spotkaniu w ramach pakietu STANDARD jest bezpłatny.

Więcej informacji o spotkaniu, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:
http://mcbkonferencje.pl/konferencje