III Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012

0
991


III ogólnopolskie spotkanie menedżerów i kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, administracji oraz IT z branży ochrony zdrowia odbędzie się 12-13 listopada 2012 roku w Centrum Edukacji Medycznej CEMED w Warszawie. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Poza tym patronat honorowy nad Forum sprawują również: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Celem konferencji jest omówienie zasad zarządzania placówką medyczną w obliczu zmian realiów prawnych. Na forum obecni będą eksperci oraz liderzy branży, którzy powiedzą, jak dostosować prowadzenie placówki do wymogów obowiązującego w ochronie zdrowia prawa oraz nadążyć za trendami w zakresie informatyzacji placówki oraz nowych technologii medycznych.

Zbliżający się koniec okresu przejściowego w znowelizowanej ustawie o działalności leczniczej i wiążące się z tym nowe wymagania, które muszą dopełnić placówki do 31 grudnia 2012 roku, zmiany w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych, konieczność nowej organizacji polityki lekowej i  sprostanie nowym zasadom kontroli recept, optymalizacja kosztów działalności podmiotów w dobie kryzysu i rozpoczynająca się rewolucja informatyczna w ochronie zdrowia – to tylko niektóre z zagadnień, którymi menedżerowie ochrony zdrowia muszą zająć się w najbliższym czasie, aby sprostać bieżącym wyzwaniom i nowym trendom,  które zapewnią im sukces na rynku usług medycznych. To również tematy, które będą –  między innymi – omawiane podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowatorska formuła konferencji – 2 dni konsultacji z wybitnymi ekspertami i dyskusji w gronie liderów ochrony zdrowia – pozwala uczestnikom uzyskać nie tylko ogólną wiedzę na temat zmian, ale także odpowiedzieć na konkretne pytania wynikające z codziennej praktyki menedżera. Konsultacje z ekspertami będą odbywać się w obrębie dyskusyjnych stolików tematycznych a prelekcje wygłaszane będą w ramach dwóch ścieżek. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się pod hasłem: Healthcare Management Challenges. Tego dnia uczestnicy dowiedzą się jak dostosować placówkę medyczną do aktualnych wymagań prawnych (szczególnie znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej) oraz nowych regulacji, które już niebawem zaczną obowiązywać. Drugi dzień konferencji – Healthcare Management Trends – poświęcony jest nowym trendom w zarządzaniu placówkami leczniczymi.

Uczestnicy konferencji skorzystają z wiedzy 20 ekspertów z branży ochrony zdrowia. Będą wśród nich m.in.: dr Robert Mołdach – ekspert wiodący i właściciel praktyki doradczej eFabrica, wspiera prywatne przedsiębiorstwa i inwestorów sektora ochrony zdrowia w zakresie oceny rynku, rozwoju biznesu, doskonałości operacyjnej i monitorowania legislacji, Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med, prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, dr Piotr Karniej – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, Jerzy Gryglewicz – Lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie.

III Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia to także ji to niepowtarzalna okazja spędzenia dwóch dni w gronie osób, które podczas kuluarowych rozmów podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami, opiniami, a także kontaktami w środowisku.

Formularz zgłoszenia z rabatem

Sponsor: Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Partnerzy: dr Eryk, ekliniki.pl, Przyjazna Przychodnia
Patronat medialny: medicalonline.pl, Strategie Biznesu

Dodatkowe informacje dotyczące forum można uzyskać na stornie internetowej www.forumochronyzdrowia2012.wip.pl/


Organizatorem konferencji jest „Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ”, „Healthcare Management Magazine” oraz Akademia Wiedza i Praktyka.