III Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012

Autor:
20 września 2012

III ogólnopolskie spotkanie menedżerów i kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, administracji oraz IT z branży ochrony zdrowia odbędzie się 12-13 listopada 2012 roku w Centrum Edukacji Medycznej CEMED w Warszawie. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Poza tym patronat honorowy nad Forum sprawują również: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Celem konferencji jest omówienie zasad zarządzania placówką medyczną w obliczu zmian realiów prawnych. Na forum obecni będą eksperci oraz liderzy branży, którzy powiedzą, jak dostosować prowadzenie placówki do wymogów obowiązującego w ochronie zdrowia prawa oraz nadążyć za trendami w zakresie informatyzacji placówki oraz nowych technologii medycznych.

Zbliżający się koniec okresu przejściowego w znowelizowanej ustawie o działalności leczniczej i wiążące się z tym nowe wymagania, które muszą dopełnić placówki do 31 grudnia 2012 roku, zmiany w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych, konieczność nowej organizacji polityki lekowej i  sprostanie nowym zasadom kontroli recept, optymalizacja kosztów działalności podmiotów w dobie kryzysu i rozpoczynająca się rewolucja informatyczna w ochronie zdrowia - to tylko niektóre z zagadnień, którymi menedżerowie ochrony zdrowia muszą zająć się w najbliższym czasie, aby sprostać bieżącym wyzwaniom i nowym trendom,  które zapewnią im sukces na rynku usług medycznych. To również tematy, które będą –  między innymi - omawiane podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowatorska formuła konferencji - 2 dni konsultacji z wybitnymi ekspertami i dyskusji w gronie liderów ochrony zdrowia - pozwala uczestnikom uzyskać nie tylko ogólną wiedzę na temat zmian, ale także odpowiedzieć na konkretne pytania wynikające z codziennej praktyki menedżera. Konsultacje z ekspertami będą odbywać się w obrębie dyskusyjnych stolików tematycznych a prelekcje wygłaszane będą w ramach dwóch ścieżek. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się pod hasłem: Healthcare Management Challenges. Tego dnia uczestnicy dowiedzą się jak dostosować placówkę medyczną do aktualnych wymagań prawnych (szczególnie znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej) oraz nowych regulacji, które już niebawem zaczną obowiązywać. Drugi dzień konferencji - Healthcare Management Trends - poświęcony jest nowym trendom w zarządzaniu placówkami leczniczymi.

Uczestnicy konferencji skorzystają z wiedzy 20 ekspertów z branży ochrony zdrowia. Będą wśród nich m.in.: dr Robert Mołdach - ekspert wiodący i właściciel praktyki doradczej eFabrica, wspiera prywatne przedsiębiorstwa i inwestorów sektora ochrony zdrowia w zakresie oceny rynku, rozwoju biznesu, doskonałości operacyjnej i monitorowania legislacji, Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med, prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, dr Piotr Karniej - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, Jerzy Gryglewicz - Lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie.

III Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia to także ji to niepowtarzalna okazja spędzenia dwóch dni w gronie osób, które podczas kuluarowych rozmów podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami, opiniami, a także kontaktami w środowisku.

Formularz zgłoszenia z rabatem

Sponsor: Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Partnerzy: dr Eryk, ekliniki.pl, Przyjazna Przychodnia
Patronat medialny: medicalonline.pl, Strategie Biznesu

Dodatkowe informacje dotyczące forum można uzyskać na stornie internetowej www.forumochronyzdrowia2012.wip.pl/


Organizatorem konferencji jest „Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ”, „Healthcare Management Magazine” oraz Akademia Wiedza i Praktyka.

 


III ogólnopolskie spotkanie menedżerów i kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, administracji oraz IT z branży ochrony zdrowia odbędzie się 12-13 listopada 2012 roku w Centrum Edukacji Medycznej CEMED w Warszawie. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

Poza tym patronat honorowy nad Forum sprawują również: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Celem konferencji jest omówienie zasad zarządzania placówką medyczną w obliczu zmian realiów prawnych. Na forum obecni będą eksperci oraz liderzy branży, którzy powiedzą, jak dostosować prowadzenie placówki do wymogów obowiązującego w ochronie zdrowia prawa oraz nadążyć za trendami w zakresie informatyzacji placówki oraz nowych technologii medycznych.

Zbliżający się koniec okresu przejściowego w znowelizowanej ustawie o działalności leczniczej i wiążące się z tym nowe wymagania, które muszą dopełnić placówki do 31 grudnia 2012 roku, zmiany w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych, konieczność nowej organizacji polityki lekowej i  sprostanie nowym zasadom kontroli recept, optymalizacja kosztów działalności podmiotów w dobie kryzysu i rozpoczynająca się rewolucja informatyczna w ochronie zdrowia – to tylko niektóre z zagadnień, którymi menedżerowie ochrony zdrowia muszą zająć się w najbliższym czasie, aby sprostać bieżącym wyzwaniom i nowym trendom,  które zapewnią im sukces na rynku usług medycznych. To również tematy, które będą –  między innymi – omawiane podczas III Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

Nowatorska formuła konferencji – 2 dni konsultacji z wybitnymi ekspertami i dyskusji w gronie liderów ochrony zdrowia – pozwala uczestnikom uzyskać nie tylko ogólną wiedzę na temat zmian, ale także odpowiedzieć na konkretne pytania wynikające z codziennej praktyki menedżera. Konsultacje z ekspertami będą odbywać się w obrębie dyskusyjnych stolików tematycznych a prelekcje wygłaszane będą w ramach dwóch ścieżek. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się pod hasłem: Healthcare Management Challenges. Tego dnia uczestnicy dowiedzą się jak dostosować placówkę medyczną do aktualnych wymagań prawnych (szczególnie znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej) oraz nowych regulacji, które już niebawem zaczną obowiązywać. Drugi dzień konferencji – Healthcare Management Trends – poświęcony jest nowym trendom w zarządzaniu placówkami leczniczymi.

Uczestnicy konferencji skorzystają z wiedzy 20 ekspertów z branży ochrony zdrowia. Będą wśród nich m.in.: dr Robert Mołdach – ekspert wiodący i właściciel praktyki doradczej eFabrica, wspiera prywatne przedsiębiorstwa i inwestorów sektora ochrony zdrowia w zakresie oceny rynku, rozwoju biznesu, doskonałości operacyjnej i monitorowania legislacji, Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med, prezes Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej, dr Piotr Karniej – dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, Jerzy Gryglewicz – Lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie.

III Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia to także ji to niepowtarzalna okazja spędzenia dwóch dni w gronie osób, które podczas kuluarowych rozmów podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami, opiniami, a także kontaktami w środowisku.

Formularz zgłoszenia z rabatem

Sponsor: Kołecki Małkiewicz Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.
Partnerzy: dr Eryk, ekliniki.pl, Przyjazna Przychodnia
Patronat medialny: medicalonline.pl, Strategie Biznesu

Dodatkowe informacje dotyczące forum można uzyskać na stornie internetowej www.forumochronyzdrowia2012.wip.pl/


Organizatorem konferencji jest „Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ”, „Healthcare Management Magazine” oraz Akademia Wiedza i Praktyka.

 

Inne artykuły

Pionierskie na skalę światową operacje arytmii w Szpitalu Medicover

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.01.2022

W grudniu 2021 roku w Klinice Kardiologii Szpitala Medicover w Warszawie wykonano pierwsze na świecie zabiegi łączące krioablację z ablacją pulsacyjnym polem elektrycznym. Można oczekiwać, że ta nowatorska technika pozwoli na poprawę wyników leczenia i skrócenie czasu ablacji migotania przedsionków.

Pacjentami byli dwaj mężczyźni w wieku 32 i 60 lat. Obie ablacje zakończyły się powodzeniem.

Zabiegi zostały przeprowadzone przez doktora Pawła Derejko ze Szpitala Medicover oraz doktora Atula Vermę, profesora na Uniwersytecie w Toronto. Ablacja obejmowała izolację żył płucnych oraz tylnej ściany lewego przedsionka za pomocą specjalnego cewnika PFCA zasilanego przez opatentowane urządzenia do krioablacji Adagio iCLAS™ i ablacji pulsacyjnym polem elektrycznym (PFA).

-PFCA jest unikalnym połączeniem opracowanej przez firmę Adagio techniki krioablacji w ultra-niskiej temperaturze (ULTC, ultra-low temperature cryoablation), po której natychmiast wykonuje się ablację polem elektrycznym (PFA, pulsed field ablation), przy użyciu tego samego cewnika – informuje dr Atul Verma.

-W wyniku krótkotrwałej krioablacji dochodzi do zamrożenia fragmentu tkanki mięśnia sercowego, co umożliwia skupienie pola elektrycznego na zamrożonych obszarach i ograniczenie działania prądu w innych tkankach i narządach. W praktyce eliminuje to efekty uboczne towarzyszące tradycyjnej metodzie PFA, takie jak skurcze mięśni szkieletowych, działanie na nerw przeponowy i powstawanie mikropęcherzyków. Jednocześnie celowemu uszkodzeniu podlegają wyłącznie komórki mięśnia sercowego pozostające w bezpośredniej styczności z cewnikiem. Cewnik pokryty lodem pozwala na dostarczanie impulsów o wyższym napięciu bez tych niepożądanych efektów. Ponadto ULTC ułatwia stabilny kontakt z tkankami poddawanymi ablacji – wyjaśnia.

-Połączenie ULTC i PFA w PFCA wykorzystuje zalety i eliminuje ograniczenia obu technologii – podsumowuje Olav Bergheim, prezes i dyrektor generalny Adagio Medical.

Korzyści płynące z użycia nowej technologii zaobserwowane w badaniach przedklinicznych przedstawiono na początku 2021 roku, a teraz potwierdzono je w trakcie pierwszych przełomowych zabiegów u ludzi. Otwiera to nowe możliwości dla osób leczonych z powodu migotania przedsionków.

Wyniki i doświadczenia kliniczne płynące z wykonanych procedur zostały przedstawione 15 stycznia 2022 roku na konferencji „AF Symposium 2022” w Nowym Jorku, najważniejszym wydarzeniu medycznym dotyczącym zabiegowego leczenia migotania przedsionków.

-Fakt, że te innowacyjne zabiegi zrealizowane zostały z powodzeniem właśnie w Szpitalu Medicover, jest dla nas wyróżnieniem, ale i potwierdzeniem naszego szeroko pojmowanego przygotowania do przeprowadzania najwyższej klasy operacji ratujących życie i poprawiających jakość życia pacjenta -– mówi dr hab. n. med. Paweł Derejko, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Medicover, ekspert w zakresie ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca (arytmii).

W Szpitalu Medicover wykonywanych jest przeciętnie 450 ablacji w ciągu roku. Do chwili obecnej wykonano ich prawie trzy tysiące. Większość chorych poddawanych ablacji to chorzy z migotaniem przedsionków, czyli arytmią, która poza pogorszeniem jakości życia, istotnie zwiększa śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że w Polsce zmaga się z nią około 400 000 pacjentów.

Dr hab. n. med. Paweł Derejko (po prawej) oraz dr Atul Verma (w środku) z personelem operacyjnym

Przeczytaj teraz

95 procent uczestników Barometru Satysfakcji 2021 poleca placówki Orpea

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.01.2022

Prawie 95 procent uczestników badania jakości usług poleciłoby Dom opieki Orpea oraz zgodziło się ze sformułowaniem: „Ufam, że Dom opieki zadba o mnie / moją bliską osobę” – wynika z badania satysfakcji, które odbyło się w ostatnim kwartale 2021 roku we wszystkich placówkach Grupy Orpea na świecie.

Najczęstsze powody rekomendacji Domów opieki pod szyldem Orpea Rezydencje to ogólne zadowolenie ze świadczonych usług, przyjemne i spokojne otoczenie, ciepłe i „ludzkie” powitanie.

Ankietowani pozytywnie wypowiadali się także na temat jakości i ciągłości opieki medycznej, a także jakości posiłków i dbania o dobre samopoczucie mieszkańca.

Ankieta obejmowała pytania o poziom zadowolenia z obszarów działalności dotyczącej udzielania informacji w recepcji, stanu utrzymania, czystości obiektów oraz ich przystosowania do potrzeb mieszkańców.

Oceniana była także infrastruktura, czyli oznakowanie, funkcjonalność, miejsca odpoczynku, otoczenie domu, podejście personelu, czyli jego uprzejmość, dostępność, umiejętności, pomoc w przemieszczaniu się, a także jakość opieki, komunikacja i dostępność.

Czytaj także: Rusza budowa kolejnego Domu opieki pod marką Orpea Rezydencje w Warszawie >>>

Wśród zagadnień zawartych w ankiecie znalazła się także ocena przedsięwzięć aktywizujących, czyli animacji, wydarzeń i zajęć na świeżym powietrzu, posiłków (różnorodność, pomoc w spożywaniu, okolicznościowe menu świąteczne), a także pokoje – ich czystość, dostosowanie do potrzeb mieszkańca oraz respektowanie prywatności oraz udzielanie informacji – dostępność zespołu kierowniczego, dostępność informacji o aktywnościach, wyjaśnianie zasad pobytu.

W pytaniach zamkniętych ankietowani ocenili każdy obszar w 4-stopniowej skali, wybierając z czterech ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.

Wyniki ankiety wskazały, że wszystkie obszary uzyskały w sumie ponad 80 procent ocen dobrych i bardzo dobrych. Najwyższy ogólny wskaźnik zadowolenia otrzymały obszary Dom opieki i Dostosowanie infrastruktury.

W pozostałych obszarach najlepsze noty przyznano za profesjonalizm i życzliwość zespołów recepcji, uprzejmość, dostępność, umiejętności i kompetencje personelu, czystość pokoi oraz wyjaśnienie zasad pobytu (umowa, regulamin).

– Bardzo się cieszę, że niemal wszyscy uczestnicy badania – których liczba z roku na rok rośnie – poleciliby nasz Dom bliskim i znajomym. Decydującym czynnikiem rekomendacji jest ogólne zadowolenie ze świadczonych usług. W połączeniu ze wzrostem (w porównaniu do 2020 roku) zadowolenia z jakości opieki, ten wysoki wskaźnik rekomendacji oznacza, że pomimo kolejnego ciężkiego roku pod znakiem pandemii, nasze zespoły stanęły na wysokości zadania. Co prawda nieznacznie (z 8,5 do 8,1 rok do roku) spadło zadowolenie z atrakcyjności i różnorodności organizowanych w naszych Domach animacji i wydarzeń, ale trzeba pamiętać, że Covid-19 wymusił zmianę ich formuły. Z przyczyn oczywistych, mają one teraz bardziej wirtualny charakter i nie są – jak wcześniej – powszechnie dostępne dla rodzin. Niemniej jednak, nasi animatorzy i terapeuci robią wszystko, by w harmonogramie każdego dnia znalazły się ciekawe zajęcia i aktywności. Dlatego nasze Domy często zamieniają się w profesjonalne kina czy teatry, a mieszkańcy uczestniczą w warsztatach pszczelarskich, uczą się obsługi tabletów, poznają tajniki robotów, jeżdżą na wirtualne wycieczki po całym świecie – powiedziała Beata Leszczyńska, prezes zarządu Orpea Polska.

Czytaj także: Pomimo pandemii realizujemy strategię rozwoju >>>

Orpea Polska działa od 2001 roku. Oferuje ponad 1250 miejsc w nowoczesnych domach opieki dla seniorów i klinikach specjalizujących się w rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej.

Domy i kliniki zlokalizowane są na Mazowszu, w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living).

Orpea Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej.

Od 2016 roku firma jest częścią Grupy Orpea, obecnej w branży od 1989 roku z potencjałem ponad 110 000 miejsc w domach opieki, klinikach rehabilitacyjnych i psychiatrycznych (ponad 1000 placówek) w 25 krajach.

Przeczytaj teraz

Centrum Badawczo – Rozwojowe AHP z certyfikatem

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.01.2022

Centrum Badawczo – Rozwojowe, należące do American Heart of Poland S.A., uzyskało Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Otrzymał go ośrodek badań przedklinicznych nowych wyrobów medycznych. Dotychczas  certyfikat taki otrzymały nieliczne działające w Europie jednostki naukowe.

Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL, ang. Good Laboratory Practice ) to system jakości zgodny z przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 3 sierpnia 2021 roku oraz zgodny z dyrektywą 2004/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi dokumentami OECD.

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej potwierdza, że placówka dba o wysoką rzetelność swojej działalności na każdym jej etapie – od planowania, przez prowadzenie i monitorowanie badań przedklinicznych, aż po ich ocenę pod kątem bezpieczeństwa zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

Czytaj także: Certyfikat dla platformy Medicover Benefits >>>

DPL wyznacza także standard w zakresie prowadzenia dokumentacji, jej archiwizacji oraz późniejszej prezentacji i interpretacji otrzymanych wyników.

Centrum Badawczo Rozwojowe AHP działa od 2004 roku, prowadzi badania translacyjne, których celem jest wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii.

Grupa American Heart of Poland prowadzi ośrodki, w których działają oddziały kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz kardiochirurgii, pełniące 24-godzinne dyżury między innymi dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca.

W ramach Grupy działają marki: Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Nafis, Centrum Kardiologii Józefów, Med Pro, Intercard, Podlaskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, Centrum Zdrowego Serca Telcor, I-Kar oraz Uzdrowisko Ustroń.

Przeczytaj teraz

CenterMed: nowe poradnie w ramach NFZ w Krakowie

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.01.2022

Od początku stycznia 2022 roku w placówce CenterMed w Krakowie przy ulicy Świętego Łazarza 14 funkcjonują dwie  nowe poradnie, ktróre oferują świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Są to: poradnia chirurgii ogólnej, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także pracownia RTG. W poradniach rozpoczęli także pracę nowi lekarze.

Przy ulicy Świętego Łazarza w Krakowie działa Szpital CenterMed, który prowadzi oddziały – chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, otolaryngologii dziecięcej, urologii dziecięcej, ginekologiczny oraz chirurgii plastycznej.

CenterMed prowadzi także sieć przychodni, które działają w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Nowym Sączu i Bochni.

Placówki sieci oferują opiekę medyczną od badań diagnostycznych, poprzez medycynę pracy, konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, badania profilaktyczne i usługi stomatologiczne, aż po opiekę szpitalną. CenterMed współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz firmami ubezpieczeniowymi.

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP postulują zmiany w opiece nefrologicznej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.01.2022

Pracodawcy RP, biorąc pod uwagę potrzebę wdrożenia kompleksowej koordynowanej, opartej na wartościach, nowoczesnej opieki nefrologicznej w Polsce, wystąpili do Ministerstwa Zdrowia z inicjatywą spotkania i przedyskutowania koniecznych do przygotowanie odpowiednich systemowych rozwiązań w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pracodawcy RP wskazują, że nierównomierny populacyjnie rozkład poradni nefrologicznych, niewystarczająca i niedofinansowana opieka szpitalna w zakresie oddziałów nefrologicznych, nadmierne wymogi w zakresie zasobów ludzkich, fragmentyzacja opieki, a także niski poziom świadomości w zakresie prewencji powoduje, że Polska jest krajem, w którym liczba pacjentów nowo włączanych do dializoterapii jest na jednym z najniższych poziomów w Europie a liczba leczonych na milion dużo niższa od średniej europejskiej.

Czytaj także: Opieka koordynowana i opieka oparta na wartości to przyszłość ochrony zdrowia >>>

Trudna jest także sytuacja finansowa ambulatoryjnych stacji dializ. Dlatego też poza koniecznością przygotowania zmian organizacyjnych niezbędne jest podjęcie pilnych działań celem dostosowania wyceny produktów z zakresu dializoterapii tak aby możliwe było utrzymanie obecnego potencjału stanowisk dializacyjnych i liczby ośrodków dializacyjnych oraz utrzymanie personelu w ośrodkach.

-Problemy finansowe, z którymi przyszło się mierzyć, skutkują zamykaniem pierwszych ambulatoryjnych stacji dializ a problemy z utrzymaniem personelu dotykają wszystkich, w tym również sektor publiczny czego najlepszym przykładem są sytuacje obserwowane między innymi w Rybniku, Płocku czy też Suwałkach – czytamy w piśmie Pracodawców RP.

Czytaj także: Powinniśmy płacić za zdrowie, a nie za chorobę>>>

Wzrost kosztów utrzymania związany jest ze wzrostem płacy minimalnej, oczekiwaniami finansowymi personelu medycznego, a także wprowadzaniem przepisów związanych z Polskim Ładem czy wzrostem kosztów transportu, wywozu śmieci, energii elektrycznej i gazu.

Pismo Pracodawców RP dostępne jest tutaj>>>

Przeczytaj teraz

Uregulowane zostaną zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 22.01.2022

Do konsultacji skierowany został projekt ustawy o niektórych zawadach medycznych, której celem jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych zawodów, dotychczas nie objętych regulacjami ustawowymi. Dotyczy to także kwestii doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli tych zawodów.

Projekt określa warunki i zasady wykonywania takich zawodów jak asystentka  stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej oraz  terapeuta zajęciowy.

Czytaj także: Medyczne zawody wspierające receptą na niedobory kadrowe >>>

Zgodnie z uzasadnieniem projektu przepisy ustawy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania tych zawodów tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego.

„Będą gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych” – czytamy w uzasadnieniu.

Rejestr przedstawicieli tych zawodów będzie prowadził w systemie teleinformatycznym minister zdrowia, na podstawie danych zamieszczanych na bieżąco przez wojewodów.

Wpis do rejestru będzie podlegał opłacie nie wyższej niż 2 procent przeciętnego wynagrodzenia za poprzedzający rok (według danych GUS).

Czytaj także: Pracodawcy RP postulują pobieranie przez opiekunów medycznych materiału do testów>>>

Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju będzie możliwe przez udział w szkoleniach specjalizacyjnych lub kursach kwalifikacyjnych. Za udział w nich będą przysługiwały punkty edukacyjne.

Ustawa reguluje także kwestię odpowiedzialności osób wykonujących zawody, których dotyczą projektowane przepisy, w tym celu zostanie powołana przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, składająca się z 38 członków.

Przepisy ustawy mają wejść w życie 6 miesięcy po jej ogłoszeniu.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 21 stycznia 2022.

Uwagi do projektu ustawy można przekazywać w ciągu 30-tu dni.

Link do projektu>>>

Przeczytaj teraz