III Kongres Szpitali Prywatnych: pacjenci zagraniczni w placówkach EMC

0
914


W placówkach należących do sieci EMC leczą się pacjenci z zagranicy. Można wśród nich wyróżnić cztery podstawowe grupy: pacjenci leczeni w ramach EHIC (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego), pacjenci korzystający z leczenia planowego na podstawie formularza E-112, wymagającego zgody ubezpieczyciela, pacjenci korzystający z tzw. turystki medycznych oraz ci, którzy leczeni są na podstawie umów podpisanych z EMC.

Wśród pacjentów korzystających z leczenia w ramach EHIC w roku 2012 w placówkach Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. dominującą grupę (485 osób) stanowili Niemcy. Poza tym było to 33 obywateli Wielkiej Brytanii, 25 Czechów oraz pojedyncze osoby z innych krajów europejskich. Pacjenci ci leczyli się głównie w szpitalu w Kamieniu Pomorskim, ze względu na bliskość granicy z Niemcami, oraz w placówce w Ozimku, ze względu na to, że wielu mieszkańców Opolszczyzny posiada rodziny w Niemczech.

W ramach tzw. turystki medycznej pacjenci z zagranicy leczyli się w szpitalu we Wrocławiu, należącym do Grupy EMC. W placówce tej korzystali głównie (w ponad 80-ciu procentach) z usług w zakresie medycyny estetycznej, poza tym z zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych.

W ramach współpracy z AOK Nordost (jedną z dziesięciu największych kas chorych na terenie Republiki Federalnej Niemiec) w placówkach EMC leczyło się w roku 2012 – 1015 pacjentów. Od kilu lat liczba pacjentów, których leczenie finansuje AOK, leczących się w szpitalach Grupy systematycznie wzrasta. W roku 2010 było to 121 pacjentów, w roku 2011 – 530. W I kwartale roku 2013 w ramach AOK leczyło się w placówkach EMC już 335 pacjentów.

Na temat opieki medycznej świadczonej dla pacjentów zagranicznych mówił podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych, który odbył się 10 maja 2013 roku w Warszawie, Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny S.A.

Aktualnie w ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach.  Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie. Do grupy należą też: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 850 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tysięcy pacjentów.