Indexmedica: 1 mln zł przychodów w II kwartale 2012

0
1153

Spółka Indexmedica, prowadząca klinikę stomatologiczną w Krakowie, uzyskała w II kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 027 484,01 zł, co oznacza wzrost o 22 procent w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011. Zysk netto w II kwartale 2012 wyniósł 145 738,08 zł i wartość ta była podobna jak rok wcześniej.

Najlepszym miesiącem drugiego kwartału 2012 był kwiecień. W tym okresie Indexmedica uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości ponad 453 tys. zł wobec blisko 309 tys. zł w kwietniu 2011 roku, co oznacza wzrost o ponad  46 procent.

Jak informuje spółka w komentarzu do wyników finansowych, wzrost przychodu był wynikiem przede wszystkim większej ilości pacjentów zagranicznych, którzy odwiedzili klinikę w drugim kwartale 2012 roku. Wzrost ten został osiągnięty mimo tygodniowej przerwy w maju i zmniejszonego popytu na usługi w trakcie trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej. Odnotowany w II kwartale spadek marży na sprzedaży i operacyjnej był spowodowany wzrostem kosztów pozyskania pacjentów.

28 maja 2012 roku spółka wprowadziła akcje serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect.  Na otwarciu cena akcji wzrosła do 3,48 zł o 12,26% względem ceny emisyjnej ustalonej na poziomie 3,10 zł. Do obrotu wprowadzono 300 000 akcji serii B.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego. Pacjenci zagraniczni wygenerowali ponad 60 procent przychodów Spółki w 2011 roku. W czerwcu Indexmedica nabyła działkę i wybrała generalnego wykonawcę obiektu, w którym powstanie nowa klinika. Inwestycja jest w toku.  Placówka powstaje przy ulicy Chełmońskiego/Stawowej w Krakowie. Jej oddanie do użytku planowane jest na 30 maja 2013 roku.