Indexmedica: audyt zewnętrzny spółki

0
933

W spółce Indexmedica z Krakowa został przeprowadzony audyt zewnętrzny sprawdzający, czy system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Audyt zakończył się pozytywną oceną. Był to już piąty audyt przeprowadzany w spółce przez jednostkę zewnętrzną.

Pozytywny wynik audytu sprawdzającego stanowi potwierdzenie wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez Indexmedica SA, bezpieczeństwa, przestrzegania obowiązującego prawa i jednocześnie stanowi wyzwanie do dalszego doskonalenia.

Audyt przeprowadzali niezależni audytorzy TÜV Rheinland. Poza  audytem zewnętrznym, zgodnie z wymogami systemu ISO 9001:2008, w spółce okresowo przeprowadzane są audyty wewnętrzne.

Według oceny zarządu spółki Indexmedica system zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 zapewnia stały nadzór nad procedurami leczniczymi realizowanymi w placówce, podnosząc ich jakość i zapewniając bezpieczeństwo pacjentom. Poza tym, jak podkreśla zarząd w komunikacie, proces leczenia jest kontrolowany przy użyciu odpowiedniego sprzętu, materiałów i urządzeń, które przeszły niezbędne kontrole i pomiary. W ramach systemu oceniana jest również na podstawie anonimowych ankiet satysfakcja pacjentów odnośnie świadczonych usług. Ich uwagi stanowią cenny materiał w podnoszeniu jakości pracy.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego. Pacjenci zagraniczni wygenerowali ponad 60 procent przychodów spółki w 2011 roku.

W czerwcu 2012 roku Indexmedica nabyła działkę i wybrała generalnego wykonawcę obiektu, w którym powstanie nowa klinika. Placówka będzie zlokalizowana przy ulicy  Chełmońskiego/Stawowej w Krakowie. Jej oddanie do użytku planowane jest na 30 maja 2013 roku.